Välkommen till vår Blogg, en mötesplats för beställare och våra föreläsare, utbildare, moderatorer och underhållare. Genom att våra medlemmar skriver artiklar om de ämnen de verkar inom så kan du som beställare och intressent lära känna dem bättre.

Hur är det med tilliten egentligen?

Att det råder brist på tillit på många organisationer råder det ingen tvekan om. Enligt forskning från Oxfam, en humanitär organisation, leder brist på tillit till långdragna beslutsprocesser, sämre kommunikation och lägre Tillit2produktivitet. Tilliten påverkar såväl välbefinnandet som sammanhållningen i gruppen.  Oavsett om vi vill förbättra arbetsmiljön, öka mångfalden eller attrahera och behålla talangfulla medarbetare så vi måste vi öka tilliten inom vår grupp och organisation.

Sex faktorer som påverkar tilliten i din arbetsgrupp

  1. Kompatibilitet: Har vi gemensamma värderingar och mål i gruppen? Drar vi åt samma håll? Om vi har en gemensam plattform att stå på så ökar vår känsla av gemenskap och tillhörighet i gruppen, vilket ökar tilliten. Drar vi åt olika håll så kan det vara dags att föra en diskussion kring våra mål och värderingar. Kulturkrockar, subgrupper och konflikter underminerar tilliten och gemenskapen.
  1. Välvilja: Har mina kollegor/min chef mitt bästa i åtanke? Vill de att jag ska bli framgångsrik? Är jag rädd för att göra ett misstag eller ”göra bort mig” på jobbet? Hur är klimatet i arbetsgruppen? Ger vi varandra ärlig och konstruktiv återkoppling, eller pratar vi om varandra? Det är först när du känner att människor i din närhet har ditt bästa i åtanke som du kan lita på dem.
  1. Inkludering: Inkludering är en subjektiv känsla som handlar om att känna tillhörighet till och gemenskap med gruppen. Det kan handla om att alltifrån få vara med på lunchen och fikastunden med kollegorna till att se sig själv (bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, funktion, etnicitet) representerad och uppskattad i såväl gruppen som i resten av organisationen. Inkludering handlar med andra ord om att såväl känna sig inkluderad i gruppen som att vara representerad på flera nivåer i organisationen.
  1. Tillgänglighet – våga visa genuina känslor: Kan jag visa mina känslor utan att vara rädd för eventuella negativa reaktioner från min grupp/chef? Vågar jag, till exempel, be om hjälp, erkänna ett misstag eller visa tecken på sårbarhet inför andra? Hur tar gruppen emot min öppenhet? Om vi inte litar på våra kollegor/chef så kommer vi inte att våga vara oss själva. Det innebär att vi kanske hellre ”låtsas” och ger sken av att allt är kontroll – allt för att undvika konflikter, kritik, eller att stämplas som inkompetenta eller svaga.
  1. Förutsägbarhet: Förutsägbarhet handlar om att man kan lita på att gruppmedlemmarna /chefen agerar konsekvent över tid. Råder det missförstånd, otydlig kommunikation och konflikter på arbetsplatsen? Om vi skickar dubbla signaler (hur vi kommunicerar, hanterar konflikter, om våra moraliska egenskaper, etcetera) så underminerar vi tilliten. Att agera konsekvent handlar inte om att vara felfri eller perfekt, utan det handlar mer om att andra kan lita på att vi är konsekventa över tid. Det handlar om att vi är trygga med varandra och vet var vi har varandra. När förutsägbarheten påverkas så påverkas även tilliten.
  1. Välbefinnande: Hur mår jag när jag befinner mig på jobbet? Har jag något att frukta? Mår jag bra av att vara runt/samarbeta med mina kollegor/min chef? Om det råder brist på tillit (t.ex. på grund av punkterna 1-5 ovan) så kommer vi att må dåligt när vi är på jobbet. Det är därför viktigt att man satsar på att öka tilliten i gruppen, på såväl individ- som gruppnivå. Vi kan inte vara effektiva eller produktiva om vi inte mår bra.Ibbe 300 300

 

 

Artikelförfattare: Ibrahim Mohamad

 

Läs mer och boka Ibrahim här >>

 

 


 

 

bulletin board 3127287 640

Svensken som fann den 6:e entreprenörstypen

Enligt forskning av Stefan Lindström finns det sex olika entreprenörstyper. Nu har över 25 000 gjort hans beteendeprofiltest, och nu snart passerat 26 000 på bara över en vecka.  

Har något annat test kommit upp i 1 000 på bara drygt en vecka?

”Nja, det vet jag inte, men jag vet att ett av världens största har runt 265 000 genomförda i Sverige, men dom har varit verksamma i över 50 år ”–  Och vi har 26 000 på 10 år ganska exakt – okt 2010-nov 2020, varav ca 24 000 i Sverige men över 1 000 på 8 dagar är mycket”  - säger Stefan och tillägger att den Engelska lanseringen av EPT var mars 2020.

Hur är en entreprenör?

En entreprenör är en person som tar sin idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risken eller snarare chansen, identifierar möjligheterna, drar ihop resurser, planerar och implementerar idén. - Stefan Lindström

Dessa lyckats med att ändra riktning på någonting, utforma nya infallsvinklar och skapa nya affärer och marknader.

Man brukar ofta beskriva entreprenörer som kreativa och nyfikna, med en hög grad av självständighet och visionärt tänkande. Andra egenskaper kan vara en positiv syn på arbete och hängivenhet. Listan kan göras lång.

I likhet med andra människor har entreprenörer olika egenskaper, som gör att de lyckas med sina uppgifter. I den forskning som tidigare gjorts inom området i USA bland annat på MIT; Massachusetts Institute of Technology, har man sedan längre tid tillbaka kunnat utmönstra fem olika arketyper som en entreprenör skapar sin roll från, s k arketyp.

Det är denna forskning som delvis är utgångspunkten för detta beteendeprofiltest samt den 6:e arketyp, Arbetsstils-entreprenören som Stefan Lindström - specialist Entrepreneurial management, bringat i dagen ur sin forskning.

"Efter min tid (2005) vid Boston University Entrepreneurial Institute och runt Bostons ”ecosystem” var det observationer jag gjorde där som var utgångspunkten för min forskning inom entreprenologi." – säger Stefan

Resultaten och denna 6:e arketyp presenterade han för första gången på The International Conference of Thinking 2009 i Malaysia.

The International Conference on Thinking är en tvärvetenskaplig konferens som fokuserar på tänkande, lärande, pedagogik, hjärnforskning och nya mentala modeller.Stefan Lindstrm 1

Konferenskommitteen är organiserad efter de olika områden som presenteras av framstående forskare i viktiga brett definierade områden såsom Arts, Business, Culture, Education, Health, Media, Sport och Politics. Som tvärgående tema finner vi - Lärande, Innovation, Organisation och Ledarskap.

På konferensen deltar världens främsta inom utbildning, ledarskap, näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö samt humaniora.

Du har kanske funderat över om du är en entreprenör?

Eller så har du kanske funderat över om du har några egenskaper, som du kan använda för att utveckla en verksamhet eller att utveckla företag. Lindströms ackumulerade forskning om olika arketyper inom entreprenörskap ledde sedermera fram till skapandet av detta test.

 

 Läs mer om Stefan här >>

 

How to find a mentor?


Just like the saying, to learn how to run you first have to crawl.leader executives team collaboration leadership looking ahead captain by thinkstock 100827200 large
I don't say that you won't find the perfect mentor from the start but what I try to say that it's more important that you start than that you look for the perfect fit.

I talk about the chemistry between people. A mentor is someone you will bond and build a relationship of trust in a way that probably never experienced before.

If you don't like the mentor you start with then move on, its nothing wrong with that.
It's the best way as with a mentor you have to find what you are looking for and even though you might think you know what you are looking for I can assure you that when you find the right mentor you know it, as they will make you broaden your vision, support you and criticize you.
A great mentor will empower you to do more and become a better version of yourself.

The power of empowerment a good mentor doesn't just support you, he or she also points out when your wrong, and perhaps in an insightful way that you never experienced before. A way that makes you realize what you did wrong, why and how to change it, and learn from it.

What to expect, expect nothing and you will have a much better outcome, let the dialog and the work you do together with your mentor colour the canvas

Why did I choose to become a mentor?
When I look at my entrepreneurial journey I see it as a full circle.
It started with me starting my first company when I was 16, I soon realized that I thrived from challenges which put me into a situation where I wanted to expand my experience and knowledge.
I started my second company in a different business area as by doing so I would learn the most.

At the same time I was helping larger and larger organizations like fortune 500 companies, to overcome their obstacles and to evolve faster and smarter.

But I realized I wanted to do more. I wanted to empower more than just these companies. This is why I started to do keynote speaking and soon I found myself on the TEDx stage.

But again I was in a situation where I wanted to evolve even more.
So I started to write books, this opened up even one more world and it’s interesting to see how the books make you question your way of thinking and to finetune it. In some situations it was feeling as I turned sand to glass, that the focus required to write books gave me the strength to improve my previous knowledge and assumptions.

All this combined resulted in me getting more and more people reaching out to me for private sessions to help them overcome their obstacles and do more with their life, basically booking mentor sessions with me.

And it's such a great feeling to help people that feel lost or stuck or just need a helping hand to start walking in the right direction.
The energy both of us generate as we go through the obstacles and alternative solutions are something you could live on for days.

I believe that is what you should be looking for, someone where you feel that energy explosion, that makes you become version 2.0 of yourself.  

karl500

 

 

 

 /Best regards

Karl Lillrud

 

 

 

Everybody searching for something... I believe that we are all born into being wantrepreneurs.downloadAs we are born into this world we get encouraged to evolve and we do it fast.
Soon enough we start kindergarten where we learn the rules of how to interact with other people and socializing. We join a school and we are given rules about how "everything" works, black or white, right or wrong. We are "taught" by memorizing everything rather than understanding things.

Just like we learned as an infant, to reach results we need to dare to take risks. Transforming from being a wantrepreneur to becoming an entrepreneur is the ability to take calculated risks and every now and then dare to do that jump when the risk calculations don't align with what your will and heart are telling you.

Being someone who breaks through barriers who overcome challenges and who strive for success means that you will be put into situations that not always have the expected outcome.

Being a "rule" breaker or someone who sees problems as challenges that are part of your learning curve, that by trying new things and not just following in the same footpath as everyone else will make you reach far greater results than the general public.

This is where a mentor or a business coach will help you change the world, reach beyond your expectation, and act as the tool that enables you.

Learn about your limits, know your limits, and erase them by adding someone else's experience to the mix.

Who benefits from having a mentor and why the short answer is everyone but most people don't have a mentor, probably because of the facts that I opened this article with. That we are taught to follow in other people's footpath and not to challenge the norm.

But if you look at the successful people I believe that all have had a mentor that helped them to reach closer to their full potential. Because reaching your full potential can’t be done by doing like everyone else, and it takes a lifetime of experience at least. But you can hack the system and save a lifetime by adding someone else's life full of experience. Someone that has been seeking just like you have, who have been

We all have someone we looked up to as we were younger, but the goal with a mentor is not that, not to have as an idol or to look up to but still someone that has more experience than you have and have gone through challenges that you might be heading towards.

The goal with a mentor is guidance, like a pathfinder or a flashlight or perhaps the breadcrumbs that point you in the direction with previously known least resistance and greatest reward. But someone who also listens to you and understands if you might want to pursue an alternative path where there might be more resistance but a possibility for even higher reward.karl500

Best regards

Karl Lillrud

 

  

 

Next time - How to find a mentor

 

 

 

 

The text is available in English belowdog 1543634 640

En paus gör skillnad

 

Varsågod - Tips för saker att både läsa och lära dig som passar både i hängmattan, båten eller på sofflocket och inspiration för att din sommar ska bli en välgörande paus för både kropp och knopp.

Intervjun med Johanna Wallin startade inte riktigt som jag tänkt mig. Dagen när vi ska träffas är jag försenad efter att ha suttit i online- eller telefonmöten sedan tidig morgon. Kände att jag var ganska splittrad och uttryckte när vi träffades att jag behövde skapa lite mer mentalt utrymme. Johanna föreslog direkt att vi skulle använda Emotional Fitness och erbjöd sig att guida oss båda genom ett av verktygen från hennes nyutgivna ljudbok, en paus med snälla ögon. Det blev en upplevelse som jag alltid kommer ta med mig. Pausen är ett lättanvänt verktyg att använda i liknade situationer framöver.

Var gjorde vi?  Under 3 effektiva minuter guidade Johanna mig att vända fokus inåt, släppa mitt vanliga fokus, grunda mig i kroppen och landa här och nu. Hon avslutade med att föreslå att titta med snälla ögon på mig själv och situationen. En liten med vital skillnad som omedelbart skapade en trygg och lugn känsla i mig samtidigt som det stillade tankarna som hade fladdrat runt om allt jag hade gjort och allt jag skulle få till i intervjun. De snälla ögonen skapade en härlig stämning och det bidrog till ett gott flyt i vår fortsatta konversation. De var också en bra bild av det Johanna önskar förmedla till alla er i detta nyhetsbrev inför sommaren.

Ta chansen och lyssna, läs och lär dig både något nytt och nyttigt under sommaren. Jag ser det Johanna erbjuder som en perfekt förberedelse för alla möjliga sorters uppdrag och samarbeten.

-Jag brukar själv använda sommaren till att både vila och utvecklas på ett sätt som är avslappnat och roligt. Mitt favorittips att ligga i hängmattan eller på något annat skönt ställe och njuta, samtidigt som jag lär mig något som jag kan ha nytta av framöver, säger Johanna

Vill du också ha en sådan stund i sommar? Johannas ljudbok Sätt färg på ditt arbetliv inifrån och ut, kommer ut den 26/6 (se www.newparadigmcoaching.seoch inkluderar flera 

guidade meditationer för mer kreativitet och känsla i jobbet. Förutom författare är Johanna även konstnär, coach och mötesledare/utbildare i ett internationellt partnerskap ElevateWork. 6C-spiralen som boken kretsar kring, bygger upp din förmåga att hantera tankar och känslor genom ett långt och aktivt arbetsliv. Hon tipsar också om att kombinera den med Elevate Works kurs “How to lead effective and engaging online meetings” som passar speciellt bra nu i tider där vi behöver online möten som både bygger gemenskap och underlättar samarbeten.

-Cirka 3 minuter in i denna video bjuder mötesledaren in deltagarna att reflektera över en fråga. Precis som pausen vi två tog oss inför denna intervju, skiftar det på ett enkelt sätt hela gruppens fokus. Från den vanliga medvetenheten, med tankarna på många olika håll, till närvarande med både kropp och knopp i rummet. Den får också alla att bli fokuserade på mötets tema. Denna video är en del av kursen och visar ett kort och enkelt förarbete som gör stor skillnad för hur resten av mötet och samarbetet flyter därefter. 

-I ElevateWork har vi också en genuin kontakt med sig själv och andra som grund för att leda kreativt, engagerat och utåtriktat förändringsarbete, säger Johanna.

Boka Johanna Wallin <<här

 

 

An interview with one of our speakers

Johanna Wallin 

A pause makes the difference

 

Tips for things to listen to, read and learn that fits both the hammock, the boat and where ever you spend your vacation. Inspiration to make this summer a rewarding break for both body, mind and soul.

The interview with Johanna Wallin did not start as I expected. In meeting with Johanna, I had been delayed after online or telephone meetings back to back from the early morning. I felt quite scattered and expressed that I needed to create “more mental space”. Johanna suggested that we would use Emotional Fitness tools to include both mental/thinking and feelings and she offered to guide us through one of the tools from her newly released audio book, Pause - Breath - Kind Eyes. It was an experience that I will always remember. The Pause was a very easy-to-use tool that I feel I can use myself in similar situations in the future.

What did we do? For about 3 minutes, short but effective, Johanna guided us to turn our focus inwards and to let go of all the should´s and must´s; grounding us in our body, here and now. She ended the meditation with us looking at ourselves and the situation with kind eyes. This small, vital experience immediately created a secure and calm feeling within me. It also settled my thoughts which before had fluttered around everything I had done during the day and everything I needed to do for the interview. The Kind Eyes also created a special atmosphere that contributed to a good flow in our following conversation. It was all in all a good picture of the opportunity Johanna wants to convey to you here.

Take the chance to listen, read and learn something new and rewarding this summer. I see it as a perfect preparation for all sorts of future assignments and collaborations.

“I usually use the summer to both rest and develop in a way that is relaxing and fun. My favourite tip is to lie in the hammock or some other nice place while reading or listening to something that inspires or develops me”, says Johanna.

Her audio book is available in Swedish from June 26, www.newparadigmcoaching.se  for you to have one of these moments this summer. In addition to authoring the book (translated the title is “Colour your work life canvas - inside and out”) Johanna Wallin is an artist, coach and meeting leader / educator in an international partnership, ElevateWork. The 6C spiral that the book revolves around is a solid, yet very flexible structure, to build your capacity to manage thoughts and feelings during an active work life. Johanna's handbook includes several guided meditations for more creativity and emotional awareness at work. You are guided to have a pause with kind eyes, to create more empathy with yourself and others, increase your emotional language and develop your creativity.

To continue building a work-life that suits you inside-out, Johanna shares with us one of ElevateWork’s  courses suited particularly to these unique times, “How to lead effective and engaging online meetings”. About 3 minutes into the video, the facilitator asks a question that creates a pause in a similar way to the one we got before this interview. The question shifts the focus of the entire group from the ordinary, maybe fragmented or slightly unfocused awareness, to becoming fully present in the room. It also gets everyone ready to share about the theme of the meeting. This video, which is part of the course, shows you a simple way to make a big difference in how the meeting or the collaboration flows thereafter.

Johanna portrtt-“At ElevateWork, we focus on creating genuine contact with self and others as a basis for all sorts of creative, committed and outgoing work. I saw early in my own work life that the structures and processes we had used often failed to use the energy and creativity that exist in people. This is a waste of resources that could have the dire consequences of reduced engagement. This could even go as far as burnout or that you see no other way out than to leave and find a more sustainable work environment. “ says Johanna.

With the Emotional Fitness tools Johanna shares in her book you get ready and able to handle change and challenges. With Elevate Work´s course you get resources to manage your collaborations with others. Enjoy! A book, www.newparadigmcoaching.se  and a course to make your summer a relaxing and rewarding break. Develop your emotional muscles, become flexible, strong and able to manage all sorts of new ways of working and collaborating in the future.