Välkommen till vår Blogg, en mötesplats för beställare och våra föreläsare, utbildare, moderatorer och underhållare. Genom att våra medlemmar skriver artiklar om de ämnen de verkar inom så kan du som beställare och intressent lära känna dem bättre.

Arsha Safarzadeh fortsätter med ytterligare en artikel om Bitcoin och det kommer snart en tredje. 

 

Vad är poängen med att äga bitcoin? Varför väljer stora företag och institutioner att köpa bitcoin för miljardbelopp?

 

cryptocurrency 3409725 640

Måndagen den 8e februari 2021 annonserade Tesla att de inhandlat bitcoin för 1,5 miljarder dollar, nästan 10 % av deras totala kassareserv. De planerar även för att ta emot betalningar i bitcoin inom snar framtid. Det 178 år gamla livförsäkringsbolaget MassMutual har valt att inhandla bitcoin för över 100 miljoner dollar och planerar fler köp. MicroStrategy som är en av de största business-intelligence företagen har valt att ersätta hela sin kassareserv med bitcoin för ca 500 miljoner dollar. Ross Stevens som är VD för NYDIG och hjälper institutioner att erhålla bitcoin, nämnde i en konferens mellan 3-5 februari att de har många som knackar på dörren. Vad är det dessa ekonomiska jättar ser hos bitcoin?

Majoriteten av institutioner som gör detta investeringsbeslut är inte ute efter att spekulera på kortsiktiga prisrörelser i förhoppning om att kunna sälja vidare till en ”greater fool”. Min gissning är att de inte kommer sälja på minst tio år. De förstår att bitcoin har potentialen att bli en monetär världsstandard och väljer därför att balansera sina kassareserver lämpligen därefter.

Bitcoins mest värdefulla karaktärsdrag som sätter grunden för seriösa spelares investeringsbeslut är det faktum att det endast kommer finnas 21 miljoner stycken. Denna begränsning är oföränderlig, ständigt verifierbar och skyddad av en infrastruktur som spenderar omfattande mängder energi för att upprätthålla nätverket.

Om man jämför detta med nedan graf som visar den procentuella ökningen av penningmängden i amerikanska dollarn kan vi få en tydligare bild över deras beslut. Historiskt har den procentuella ökningen av penningmängden varit ca 7 % per år, vilket betyder att din andel av all valuta i cirkulation halveras vart tionde år. Grafen visar att penningmängden upplevde en genomsnittlig procentuell ökning av ca 20 % under 2020. I skuggan av pandemin och det deflationära tryck som den globala nedtoningen av produktiviteten medför kan vi förvänta oss att detta fortsätter i ett antal år. Med andra ord, med en ökning av 20 % per år, kommer din andel av all valuta i cirkulation halveras vart fjärde år. Varför ser vi då ingen inflation enligt KPI?

 Bild2

Michael Saylor som är VD för MicroStrategy har onekligen minskat klyftan för institutionella investerare att överväga bitcoin som reservenhet. Han har väl formulerat logiken bakom beslutet utifrån ett perspektiv från någon som har ansvar över att förvalta en stor företagskassa. I ett offentligt videomöte har han uttryckt:

- ”There is inflation. There is inflation in everything you want to buy. It’s just not tracked by the FED. There is inflation in assets. There is inflation in bonds. There is inflation in stocks. There is inflation in real estate. There is inflation in gold. There is inflation in scarce art. There is inflation in everything that’s scarce.”

Saylor uttalar sig även i samma möte att det är absurt att inflationen mäts utifrån ett index som utesluter kostnaden av livsmedel, energi och tillgångar.

När dessa investerare jämför aktier, obligationer, fastigheter, mark, ädelmetaller & valutor för att hedga sig mot inflation, kommer de fram till att bitcoin är den enda tillgången som är likvid med oföränderlig monetär politik och inte begränsad av jurisdiktion, enskilda företag/sektorers framgång eller staters skyldigheter genom skuldsättning.arsha1

Bitcoin besitter alla de karaktärsdrag som krävs för att göra den lämpad att bli en långsiktig värdebevarare och fristad för de som vill parkera sina välförtjänta pengar i en tillgång som inte kan inflateras bort, censureras eller centralstyras. Anledningen till att majoriteten av seriösa investerare som förstår bitcoin bara handlar för en fraktion eller mindre andel av deras kassa är att bitcoin bara har funnits i 12 år. De vill se fortsatt teknologisk utveckling och större regulatorisk klarhet. Ju längre bitcoin existerar utifrån dessa premisser, desto starkare blir caset.

 

 

Läs mer och boka Arsha här >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 Är du nyfiken på Bitcoin? Det finns ett växande intresse för kryptovalutor i samhället och det är många som har blivit lurade. Vår nya specialist i ämnet, Arsha Safarzadeh, presenterar här några regler för hur man kan minska risken att bli drabbad. Den första av tre artiklar i ämnet kryptovalutor.

 

Undvik bitcoin-skurkar med dessa principerbitcoin 3125488 640

När hederliga människor vill uttrycka sitt intresse för bitcoin, vilket för många är ett outforskat område, smider skurken sina händer i förhoppning om att kunna förleda sitt nästa byte. Därför kartlägger jag nedan de regler en bitcoinköpare måste följa för att undvika att hamna i råttornas fälla.

Regel #1

Den allra viktigaste regeln! Låt aldrig någon annan person, framförallt främlingar, köpa bitcoin med dina pengar. En del hamnar i denna fälla för att de vill göra snabba klipp när de får reklam om en trader som ”har gjort stora vinster” med bitcoin. Ibland får man även telefonsamtal från skurken i syfte att skapa större förtroende för processen. När dina pengar väl är skickade kommer du inte se glimten av dem igen. För att strö salt i såren är sannolikheten tyvärr låg att få tillbaka pengarna efter en polisanmälan.

Regel #2

Använd alltid Google Authenticator för att säkra dina inloggningar. Telefonnummer för extra verifikation följer med högre risk då en duktig skurk kan ringa upp din leverantör och manipulera dem till att aktivera ett nytt sim kort som är i skurkens händer.

Regel #3

Ingen officiell handelsplats eller annat företag inom bitcoinvärlden kommer att fråga efter dina lösenord eller private keys (koder för att få åtkomst till dina digitala plånböcker). En del blir lurade genom att först få ett mejl som skrämmer upp läsaren med ett påstående att en hackare har fått åtkomst till personens koder. Sedan kommer slutklämmen:

If you’re receiving this e-mail, it’s because you’ve been affected by the breach. In order to protect your assets, please update your 24-Word Phrase and follow the instructions to set up a new PIN for your wallet.

Följ aldrig uppmaningar att dela med dig av känslig information relaterat till dina bitcoin.

Regel #4

En ofta förekommande bluff är att man får ett meddelande från vad som liknar en officiell handelsplats eller digital plånboksleverantör likt detta:

”Hej, (namn)!

Vi har identifierat att det finns 12.1054 BTC i en wallet som tillhör dig hos oss på (känt företag). För att få tillgång till dessa måste du verifiera din äganderätt. Detta görs genom att du sätter in 1.0 BTC i din wallet med adressen xxxxxx så kommer det ske en automatisk överföring till din nuvarande wallet-adress.”

Om någon vill erbjuda dig någonting och kräver motprestation i form av pengar är det alltid en bluff inom bitcoinvärlden.

Regel #5

Om någon erbjuder ränta på dina bitcoin är det troligen ett bedrägeri. Det finns i dagsläget prövade verktyg för att erhålla ränta mot att låna ut bitcoin, men dessa innefattar onödigt hög risk och jag rekommenderar det inte till någon.

arsha1

 

Boka och läs mer om Arsha Safarzadeh här >>

 

 

 

 

 

 

 

Hur är det med tilliten egentligen?

Att det råder brist på tillit på många organisationer råder det ingen tvekan om. Enligt forskning från Oxfam, en humanitär organisation, leder brist på tillit till långdragna beslutsprocesser, sämre kommunikation och lägre Tillit2produktivitet. Tilliten påverkar såväl välbefinnandet som sammanhållningen i gruppen.  Oavsett om vi vill förbättra arbetsmiljön, öka mångfalden eller attrahera och behålla talangfulla medarbetare så vi måste vi öka tilliten inom vår grupp och organisation.

Sex faktorer som påverkar tilliten i din arbetsgrupp

  1. Kompatibilitet: Har vi gemensamma värderingar och mål i gruppen? Drar vi åt samma håll? Om vi har en gemensam plattform att stå på så ökar vår känsla av gemenskap och tillhörighet i gruppen, vilket ökar tilliten. Drar vi åt olika håll så kan det vara dags att föra en diskussion kring våra mål och värderingar. Kulturkrockar, subgrupper och konflikter underminerar tilliten och gemenskapen.
  1. Välvilja: Har mina kollegor/min chef mitt bästa i åtanke? Vill de att jag ska bli framgångsrik? Är jag rädd för att göra ett misstag eller ”göra bort mig” på jobbet? Hur är klimatet i arbetsgruppen? Ger vi varandra ärlig och konstruktiv återkoppling, eller pratar vi om varandra? Det är först när du känner att människor i din närhet har ditt bästa i åtanke som du kan lita på dem.
  1. Inkludering: Inkludering är en subjektiv känsla som handlar om att känna tillhörighet till och gemenskap med gruppen. Det kan handla om att alltifrån få vara med på lunchen och fikastunden med kollegorna till att se sig själv (bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, funktion, etnicitet) representerad och uppskattad i såväl gruppen som i resten av organisationen. Inkludering handlar med andra ord om att såväl känna sig inkluderad i gruppen som att vara representerad på flera nivåer i organisationen.
  1. Tillgänglighet – våga visa genuina känslor: Kan jag visa mina känslor utan att vara rädd för eventuella negativa reaktioner från min grupp/chef? Vågar jag, till exempel, be om hjälp, erkänna ett misstag eller visa tecken på sårbarhet inför andra? Hur tar gruppen emot min öppenhet? Om vi inte litar på våra kollegor/chef så kommer vi inte att våga vara oss själva. Det innebär att vi kanske hellre ”låtsas” och ger sken av att allt är kontroll – allt för att undvika konflikter, kritik, eller att stämplas som inkompetenta eller svaga.
  1. Förutsägbarhet: Förutsägbarhet handlar om att man kan lita på att gruppmedlemmarna /chefen agerar konsekvent över tid. Råder det missförstånd, otydlig kommunikation och konflikter på arbetsplatsen? Om vi skickar dubbla signaler (hur vi kommunicerar, hanterar konflikter, om våra moraliska egenskaper, etcetera) så underminerar vi tilliten. Att agera konsekvent handlar inte om att vara felfri eller perfekt, utan det handlar mer om att andra kan lita på att vi är konsekventa över tid. Det handlar om att vi är trygga med varandra och vet var vi har varandra. När förutsägbarheten påverkas så påverkas även tilliten.
  1. Välbefinnande: Hur mår jag när jag befinner mig på jobbet? Har jag något att frukta? Mår jag bra av att vara runt/samarbeta med mina kollegor/min chef? Om det råder brist på tillit (t.ex. på grund av punkterna 1-5 ovan) så kommer vi att må dåligt när vi är på jobbet. Det är därför viktigt att man satsar på att öka tilliten i gruppen, på såväl individ- som gruppnivå. Vi kan inte vara effektiva eller produktiva om vi inte mår bra.Ibbe 300 300

 

 

Artikelförfattare: Ibrahim Mohamad

 

Läs mer och boka Ibrahim här >>

 

 


 

 

bulletin board 3127287 640

Svensken som fann den 6:e entreprenörstypen

Enligt forskning av Stefan Lindström finns det sex olika entreprenörstyper. Nu har över 25 000 gjort hans beteendeprofiltest, och nu snart passerat 26 000 på bara över en vecka.  

Har något annat test kommit upp i 1 000 på bara drygt en vecka?

”Nja, det vet jag inte, men jag vet att ett av världens största har runt 265 000 genomförda i Sverige, men dom har varit verksamma i över 50 år ”–  Och vi har 26 000 på 10 år ganska exakt – okt 2010-nov 2020, varav ca 24 000 i Sverige men över 1 000 på 8 dagar är mycket”  - säger Stefan och tillägger att den Engelska lanseringen av EPT var mars 2020.

Hur är en entreprenör?

En entreprenör är en person som tar sin idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risken eller snarare chansen, identifierar möjligheterna, drar ihop resurser, planerar och implementerar idén. - Stefan Lindström

Dessa lyckats med att ändra riktning på någonting, utforma nya infallsvinklar och skapa nya affärer och marknader.

Man brukar ofta beskriva entreprenörer som kreativa och nyfikna, med en hög grad av självständighet och visionärt tänkande. Andra egenskaper kan vara en positiv syn på arbete och hängivenhet. Listan kan göras lång.

I likhet med andra människor har entreprenörer olika egenskaper, som gör att de lyckas med sina uppgifter. I den forskning som tidigare gjorts inom området i USA bland annat på MIT; Massachusetts Institute of Technology, har man sedan längre tid tillbaka kunnat utmönstra fem olika arketyper som en entreprenör skapar sin roll från, s k arketyp.

Det är denna forskning som delvis är utgångspunkten för detta beteendeprofiltest samt den 6:e arketyp, Arbetsstils-entreprenören som Stefan Lindström - specialist Entrepreneurial management, bringat i dagen ur sin forskning.

"Efter min tid (2005) vid Boston University Entrepreneurial Institute och runt Bostons ”ecosystem” var det observationer jag gjorde där som var utgångspunkten för min forskning inom entreprenologi." – säger Stefan

Resultaten och denna 6:e arketyp presenterade han för första gången på The International Conference of Thinking 2009 i Malaysia.

The International Conference on Thinking är en tvärvetenskaplig konferens som fokuserar på tänkande, lärande, pedagogik, hjärnforskning och nya mentala modeller.Stefan Lindstrm 1

Konferenskommitteen är organiserad efter de olika områden som presenteras av framstående forskare i viktiga brett definierade områden såsom Arts, Business, Culture, Education, Health, Media, Sport och Politics. Som tvärgående tema finner vi - Lärande, Innovation, Organisation och Ledarskap.

På konferensen deltar världens främsta inom utbildning, ledarskap, näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö samt humaniora.

Du har kanske funderat över om du är en entreprenör?

Eller så har du kanske funderat över om du har några egenskaper, som du kan använda för att utveckla en verksamhet eller att utveckla företag. Lindströms ackumulerade forskning om olika arketyper inom entreprenörskap ledde sedermera fram till skapandet av detta test.

 

 Läs mer om Stefan här >>

 

How to find a mentor?


Just like the saying, to learn how to run you first have to crawl.leader executives team collaboration leadership looking ahead captain by thinkstock 100827200 large
I don't say that you won't find the perfect mentor from the start but what I try to say that it's more important that you start than that you look for the perfect fit.

I talk about the chemistry between people. A mentor is someone you will bond and build a relationship of trust in a way that probably never experienced before.

If you don't like the mentor you start with then move on, its nothing wrong with that.
It's the best way as with a mentor you have to find what you are looking for and even though you might think you know what you are looking for I can assure you that when you find the right mentor you know it, as they will make you broaden your vision, support you and criticize you.
A great mentor will empower you to do more and become a better version of yourself.

The power of empowerment a good mentor doesn't just support you, he or she also points out when your wrong, and perhaps in an insightful way that you never experienced before. A way that makes you realize what you did wrong, why and how to change it, and learn from it.

What to expect, expect nothing and you will have a much better outcome, let the dialog and the work you do together with your mentor colour the canvas

Why did I choose to become a mentor?
When I look at my entrepreneurial journey I see it as a full circle.
It started with me starting my first company when I was 16, I soon realized that I thrived from challenges which put me into a situation where I wanted to expand my experience and knowledge.
I started my second company in a different business area as by doing so I would learn the most.

At the same time I was helping larger and larger organizations like fortune 500 companies, to overcome their obstacles and to evolve faster and smarter.

But I realized I wanted to do more. I wanted to empower more than just these companies. This is why I started to do keynote speaking and soon I found myself on the TEDx stage.

But again I was in a situation where I wanted to evolve even more.
So I started to write books, this opened up even one more world and it’s interesting to see how the books make you question your way of thinking and to finetune it. In some situations it was feeling as I turned sand to glass, that the focus required to write books gave me the strength to improve my previous knowledge and assumptions.

All this combined resulted in me getting more and more people reaching out to me for private sessions to help them overcome their obstacles and do more with their life, basically booking mentor sessions with me.

And it's such a great feeling to help people that feel lost or stuck or just need a helping hand to start walking in the right direction.
The energy both of us generate as we go through the obstacles and alternative solutions are something you could live on for days.

I believe that is what you should be looking for, someone where you feel that energy explosion, that makes you become version 2.0 of yourself.  

karl500

 

 

 

 /Best regards

Karl Lillrud