fbpx

Ywonne Peterson

Kan man som chef vara kompis med sina arbetskamrater? Vad finns det för anledning att vara tydlig och riskera kritik när den som är undvikande och otydlig sällan blir utsatt för angrepp?

Områden:

Mer information:

Arbetsplatsens värderingar, arbetsetik samt bemötande

Hur arbetar man fram en gemensam policy för hur arbetsplatsen förhåller sig till rubricerade begrepp såväl inom arbetsgruppen som hur man presenterar sig för kunder och som organisation.

Kan man som chef vara kompis med sina arbetskamrater?
Vad finns det för anledning att vara tydlig och riskera kritik när den som är undvikande och otydlig sällan blir utsatt för angrepp?
Ord som värderingar, empati, etik, värdegrund etc brukar användas i utvecklingsarbetet.

Från ledarskapsfrågor är steget till organisationsutveckling inte så långt eftersom det krävs mandat för att delta i en beslutsprocess. När man tänker på ledarskap så är steget till en familjs organisation inte heller så långt.

Kartläggning av mål, visioner och uppdrag är viktigt i all form av förändringsarbete. Människor har goda skäl för att handla som de gör och är unika varelser där en lösning inte passar alla.

Arbetsgruppen är beroende av att det finns tydlighet i organisationen. Ibland ropar man efter fler resurser utan att fundera över vad de skall användas till. 

Föreläsningen varvar teori,  med fallbeskrivningar och deltagarnas egna erfarenheter och önskemål.

När man talar om värdegrunder som bemötande, empati, lyssnande, förhållningssätt etc kan det vara svårt att veta hur det konkret utfaller i utvecklingsarbetet.

Många tillmäter dessa uttryck olika betydelse och olika teoribildningar beskriver hur man ska förhålla sig till kunder eller besökare.

Denna föreläsning passar både privata och offentliga verksamheter. Men för bästa resultat så måste deltagarna vara intresserade att verkligen vilja ta itu med dessa begrepp och inte bara ha dem i en pärm, som glöms bort i någon bokhylla på arbetsplatsen.

Ywonne hjälper med sin föreläsning till att skapa en bra förutsättning för den bästa av arbetsplatser. Föreläsningen är början på ett utvecklingsarbete, som har målet att skapa en arbetsplats där kreativiteten växer och där varje individ kommer till sin rätt.

Kostnadseffektivitet och ett positivt arbetsklimat mår alla bra av oavsett om Du är arbetstagare, chef, kund, besökare eller patient.

Ywonne Peterson är magister i socialt arbete, korttidsterapeut, distriktssköterska och har grundutbildning i familjeterapi, psykoterapi samt kognitiv terapi. Hon är sedan flera år tillbaka även handledare/utbildare/föreläsare i lösningsfokuserad metod. Ywonne har arbetat med metoden sedan 1989 och är vid NIKE, Norddeutsches Institut für Kürtzzeittherapie, Bremen.Dessutom har hon många års yrkeserfarenhet från lösningsinriktad handledning och utbildning. Uppdragsgivare är bl a sjukvården, skolverksamhet, socialtjänst, skolhälsovård, långtidsarbetslösa, projekt med krigsflyktingar, organisationer och företag.

Bokningsförfrågan för Ywonne Peterson

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!