fbpx

Staffan Ehde

Kreativitet och eller ledarskap. Kreativitet är inte alltid det rätta, vem vill flyga med en kreativ pilot? Men kravet på system där medarbetarna kan använda en del av sin kreativa förmåga växer.

Områden:

Mer information:

Den kreativa klassen

”Den kreativa klassen” är namnet på en bok skriven av Richard Florida. Hans forskning visar att kreativiteten står för hälften av USA:s ekonomi idag. Detta kan betyda att företag som har svårt att rekrytera idag konkurrerar med en växande kreativ bransch.

Kreativitet är inte alltid det rätta, vem vill flyga med en kreativ pilot? Men kravet på system där medarbetarna kan använda en del av sin kreativa förmåga växer.

Kreativt tänkande kräver ett ledarskap som är tydligt med syfte, värderingar och visioner (det är ingen slump att IKEA anses vara det mest innovativa företaget i Sverige idag).

American Express som Staffan personligen dokumenterat har system på ledningsnivå som gynnar kreativt tänkande, detta har i sin tur skapat fantastiska produkter som revolutionerat nya marknader (t.ex. Ryssland).

Tydligt syfte betyder ändå att man måste leda på ett annorlunda sätt, genom frågor istället för svar. Alltför många chefer blir hotade i organisationer där det är tydligt vart man ska, detta gör det möjligt för medarbetare att ifrågasätta chefens beslut, symptomen beror ofta på att chefen försöker jobba med sina egna syften och mål…

Staffans ambition är att påvisa ledarskap som skapar kreativitet med SYFTE, vad vi gjort i verkligheten och skapat fantastiska marknadstillväxter.

SYFTE och Kreativitet skapar motivation och trivsel. SYFTE gör det lätt att jobba i team, alla vet vart dom ska… Hur ser det nya företaget ut där kreativiteten finns hela tiden för att skapa konkurrenskraft? Vilka tankemodeller använder vi?

Staffan lär ut lateralt tänkande och ”Blue Ocean Strategy” (Senast föreläste Staffan för utvecklingscheferna på SAAB och deras betyg var att det var vida bättre än de tänkt sig).

Staffan Ehde, flerfaldigt belönad filmproducent som arbetat med kreativa processer inom filmproduktion i tjugo år, plötsligt var det en kreativ marknadschef som såg möjligheten att applicera Staffans kunnande inom näringslivet. Nu har Staffan vänt flera företags agenda och de kreativa processerna har lett till försäljningsframgångar som ligger på 40-60% över tidigare resultat.

Bokningsförfrågan för Staffan Ehde

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!