fbpx

Salah Haghgo

Integration, Psykiskt Ohälsa (PTSD), och arbetslivet Med sin gripande livshistoria förmedlar Salah hur bra det kan bli trots att det ibland ser mörkt och svårt ut och att människors livserfarenheter inte syns på utsidan. Salah brinner för att människor som upplevt motgångar ska ges verktyg att ändra inställning. ”Med mycket energi bjuder han sina lyssnare på skratt och djupa insikter”

Områden:

Bokningsförfrågan för Salah Haghgo

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

Integration, Psykiskt Ohälsa (PTSD), och arbetslivet

”Med mycket energi bjuder han sina lyssnare på skratt och djupa insikter”

Salah är en efterfrågad föreläsare, talare och inspiratör hos svenska myndigheter, landsting och kommuner med flera. Med sin gripande livshistoria förmedlar han hur bra det kan bli trots att det ibland ser mörkt och svårt ut och att människors livserfarenheter inte syns på utsidan. Salah brinner för att människor som upplevt motgångar ska ges verktyg att ändra inställning och få kraft att vara en del av det svenska samhället.

Med mycket energi bjuder han sina lyssnare på skratt, insikter och en bred verktygslåda att plocka verktyg ur att i vardagen.

Salahs föreläsningar tar avstamp i aktuella samhällsfrågor med fokus på framtiden:

Integration, Psykiskt Ohälsa (PTSD), och arbetslivet

❖ En gripande livsberättelse om krig, tortyr och flykt
Föreläsningen är baserad på en livsberättelse full av på insikter och lärdomar utifrån tre av Sveriges mest omdebatterade frågor. Föreläsningen öppnar deltagarnas sinnen och breddar vyer, samt är tankeväckande, inspirerande och öppnar upp för diskussion. Målet med Salahs berättelse är att visa att människors livserfarenheter inte syns på utsidan och väcker tankar om hur vi kan närma oss varandra. ”Vad vet vi egentligen om människor vi möter och hur bemöter vi dem?” En påminnelse om att upplevelser från krig inte syns på utsidan men finns kvar på insidan. Salah vill få människor att börja leva istället att för att överleva.

❖ Integration
Salah Haghgo går i bräschen för att förkorta integrationstiden för nyanlända. Metoden är att sätta ljuset på varje individs tidigare upplevelser. Svåra trauman är i sig främsta orsaken till bristande inlärningsförmåga och bidrar till utanförskap och självmedicinering som på sikt kan leda till kriminalitet eller långtidsarbetslöshet och sjukskrivning. Salah vill inspirera och motivera människor att det är möjligt trots allt som de har varit med om.

❖Psykisk ohälsa och PTSD
Föreläsningarna ska inspirera till att våga fråga om nyanländas upplevelse, trauman och livserfarenheter. Genom att våga prata om det svåra och betrakta det som vilken tillstånd/sjukdom som helst även om det inte syns samt att fler ska våga be om hjälp. Många barn och unga har föräldrar med traumatiska upplevelser som aldrig blivit bearbetade något som kallas för sekundär trauma eller att ”trauma smittar”. Salah tar upp konsten att överleva PTSD samt talar om hur

❖ Arbetsliv
Salah vill ge människor hopp och visa att det går att börja leva ett värdigt liv och komma in i samhället och arbetslivet genom att känna att man behövs och fyller en funktion i samhället. Alla behövs och kan göra skillnad. Vi måste ”bara” hjälpas åt.

Samverkan Psykisk Ohälsa

Med målet om mindre lidande för individen och ett värdigt liv.

Salahs livsberättelse liknar helt eller delvis vad många flyktingar har varit med om. Med sin ärliga, egenupplevda och genuina livsberättelse vill Salah inspirera myndigheter och företag till ett samtal om att människors livserfarenheter inte syns på utsidan. Och att det finns möjlighet att bearbeta sina upplevelser för den som mår dåligt på insidan. Istället för att skicka människor mellan vårdinrättningar och institutioner, som är vanligt idag, vill Salah väcka frågan: ”Hur ska vi våga ställa frågan om psykisk ohälsa”.

Om människor med trauman och om de som lyssnar.
Genom att människor ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser ökar möjligheten till ett värdigt liv i Sverige och ett fullt deltagande i det svenska samhället. Med rätt verktyg, energi och hopp vill Salah inspirera samt stötta människor att bygga upp något nytt. Salah vill också ge verktyg och redskap till människor som jobbar med flyktingar och som lyssnar på människor som har upplevt trauman. Frågor som: hur tar man hand om sig själv när andras historier nästan blir outhärdliga och hur kan du som myndighetsperson undvika att bli sjuk-dvs att inte bli personligt påverkad av andras utsatthet och livsupplevelser. Dessa frågor är centrala.

Föreläsningarna kan fungera både som ett led i en större förändringsprocess eller som en kortare inspirationskick – det bestämmer ni själva. Alla föreläsningar skräddarsys så att de passar just era önskemål och behov!

Referenser från föreläsningar:

”Salahs medverkan berörde många deltagare på våra utbildningsdagar djupt, och han fick höga betyg i deltagarnas utvärderingar. Jag hoppas att jag får tillfälle att jobba ihop med honom igen!”
Sekreterare åt Regeringskansliet, Socialdepartementet/SKL Maria Nyström Agback

”Du har fått massor av beröm och uppskattning här på kontoret och alla verkar så nöjda med din professionalitet och förmåga att nå publiken med din berättelse! Jag hoppas att det öppnar många dörrar för dig, ditt budskap och ditt perspektiv är något som hela Sverige behöver just nu.” SKL Elina Saxelin

”Vi fick följa med på Salah annorlunda resa vilket var mycket intressant och han gav också många konkreta tips om hur han tagit sig fram på ett entusiastiskt och målmedvetet sätt på sin resa och det är precis det vi arbetar med.”
Deltagare Region Skåne

Vad kan man förvänta sig att få ut av en föreläsning?

– Alla mina föreläsningar syftar till att öppna upp för nya tankesätt och perspektiv, att förmedla en mer kärleks- och tillitsfull attityd till livet och varandra och att skapa miljöer som tar fram det bästa i varje individ.

Jag vill att:

– Du som företagare/arbetsgivare ska få nöjdare och mer engagerade medarbetare som trivs bättre och har roligare tillsammans.

-Du som ledare ska få lära dig vikten av att leda med kärlek och att bygga en kultur som främjar utveckling med stöd av en öppen och tillåtande arbetsmiljö.
– Du som människa ska lära dig att vidga ditt synfält och utmana dina fördomar, för att få ut ännu mer av livet och tillvaron.

Så här sammanställer 12 av mina tidigare kunder mig:

Salah hjälper organisationer och individer med effektiva och användbara verktyg att nå ökad personlig framgång och bättre livskvalitet. Han är oerhört dedikerad och inspirerar med sin genuina vilja att hjälpa sina åhörare och kunder till nya höjder. Salah berör djupt med sin livshistoria, ger insikter och nya perspektiv som sitter långt efter. Han
bryter mönster och inspirerar på riktig. Salah är en karismatisk, drivande, ödmjukt och stolt person som har enastående förmåga att se och förstå behoven han tar i dem avgörande frågorna som generar förändring. Salah kan konsten att börja om på nytt och möjliggör med sin smittsamma höga ambitionsnivåer bygger han broar och stärker självförtroende hos sina åhörare. Han
förmedlar uthållighet, förtroende, trovärdighet, och vikten av god bemötande som en framgångsfaktor. Salah är inte bara föreläsare -han är sympatisk entreprenör som är lika kaxig som prestigelös och sticker även ut med sitt mod och sin mångkulturella bakgrund.