fbpx

Ruth Brännvall

Den ledning som har tänkt igenom och utvecklat sin strategi för hela organisationen har bäst möjligheter att visa ledarskap inom hållbar utveckling.

Områden:

Bokningsförfrågan för Ruth Brännvall

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

Öka din internationella konkurrenskraft – se över din hållbarhetsstrategi

Den ledning som har tänkt igenom och utvecklat sin strategi för hela organisationen har bäst möjligheter att visa ledarskap inom hållbar utveckling.

Men i den internationella konkurrensen börjar många svenska företag tappa konkurrenskraft på grund av att socialt ansvarstagande sällan finns med i CSR-program och redovisning, visar internationella ratings.

Många organisationer har arbetat med social ansvarstagande direkt eller indirekt genom sitt miljöarbete och kanske även inom supply chain management. Men sen då?

Hur gör man för att ”knyta ihop säcken” med övriga företaget och utveckla en mer komplett hållbarhetsstrategi? Idag finns en ny global standard under utveckling, ISO 26000, som guidar din organisation rätt för att identifiera vilka ansvarsområden som berör er.

Målgrupp: Ledning och personal med ansvar för strategi, affärsutveckling, organisation

Omfattning: 1 dag (kan modifieras till halvdag för företagsspecifika seminarier)

Innehåll:

  • The bottom line – vad vinner man på att lägga resurser på att ta samhällsansvar?
  • De grundläggande förhållningssätten som måste känneteckna en organisationsutveckling för att erkännas som ansvarstagande och hållbar, enligt ISO 26000.
  • Strategiska vägval som lägger grunden – hur kopplar vi detta till vår kärnverksamhet, vem ska bära ansvaret och driva förändringsarbetet, vilken tid och resurs pratar vi om?
  • Engagemanget av intressenter – den största utmaningen över tid. Metoder och praktiska exempel på hur man kan uppmuntra dialog och få med olika grupper internt och externt.
  • Utmaningar i implementationen. Riskerna med att göra halvfärdiga stragier och planer.
  • Uppföljning och utvärdering. Hur vet man att arbetet lönar sig? Exempel på andras förändringar och framgångar i Sverige och internationellt.

Ruth Brännvall har bland annat arbetat med den brittiska entreprenören Richard Branson (Virgin-gruppen)för att etablera samhälls- och hälsoprojekt i Afrika, och har svenska kunder både inom privat och ideell sektor. Tidigare arbetade hon inom media och telekom, bland annat som strategichef på Orange/France Telecoms huvudkontor i London och Paris.
Ruth Brännvall är med i den svenska tekniska kommittén som tagit fram den nyligen släppta ISO 26000, hos Swedish Standards Institute. Hon är utbildad journalist och ekonom.