fbpx

Rosita Bergkvist

Psykisk ohälsa och stress och personlig utveckling. Känner du att du vill förändra något i ditt liv, bli bättre eller nå högre? Eller vill du få kunskap och konkreta tips om hur och varför psykisk ohälsa & stress uppstår, samt vad man kan göra för att må bättre? Med humor och glimten i ögat föreläser och utbildar, och sprider hon såväl konkret kunskap som glädje. Hennes största passion är beteendevetenskap och vår fantastiska hjärna. Rosita Bergkvist är utbildad beteendevetare med en master i psykologi. (M.Sc.)

Områden:

Mer information:

Förändra och skapa den bästa versionen av dig själv och organisationen

Känner du att du vill förändra något i ditt liv, bli bättre eller nå högre? Eller vill du få kunskap och konkreta tips om hur och varför psykisk ohälsa & stress uppstår, samt vad man kan göra för att må bättre?

Boka en föreläsning med Rosita Bergkvist som med humor och glimten i ögat föreläser och utbildar, och sprider såväl konkret kunskap som glädje.

Rosita är utbildad beteendevetare med en master i psykologi och över 20 års erfarenhet av utbildning. Hennes största passion är beteendevetenskap och vår fantastiska hjärna.

Rosita utbildar i psykisk hälsa, stress samt personlig utveckling där alla föreläsningar är byggda på evidensbaserad forskning inom beteendevetenskap och forskning om hur vår hjärna fungerar  

Hennes mål är att genom kunskap åstadkomma positiv utveckling, hälsa och välmående.

Nedan följer ett smakprov på de föreläsningar/utbildningar hon erbjuder:

Psykisk ohälsa och stress

Vill ni få kunskap och konkreta tips om hur och varför psykisk ohälsa & stress uppstår, samt vad man kan göra för att må bättre?
Psykisk ohälsa och stress är i dag de mest bakomliggande faktorerna till sjukfrånvaro och drabbar såväl individerna som företagen.
Att arbeta förebyggande genom att lyfta ämnet och skaffa sig kunskap har dock visat sig fördelaktigt då det leder till insikt såväl som avdramatisering.
Under den här föreläsningen, får ni möjlighet att på ett lättsamt och konkret sätt lära er om psykiskt ohälsa och stress.

Innehåll:
Vi går igenom hur och varför psykisk ohälsa uppstår och hur vi kan förbättra psykisk ohälsaVi talar även om stress och hur det påverkar oss, men även hur vi konkret kan minska stressen och må bättre i vår vardag och vårt jobb.

Personlig utveckling

Känner du att du vill förändra något i ditt liv, bli bättre eller nå högre?

I den här föreläsningen får du lära dig hur du når dina mål och blir den bästa versionen av dig själv.

Oavsett om du vill bli bättre på ditt jobb, börja träna, förbättra dina prestationer, bryta negativa tankemönster och vanor eller ”bara” bli den bästa versionen av dig själv får du här konkret kunskap som tar dig mot dina mål.

Föreläsningen bygger på forskning om hur vårt invanda beteende, omedvetna tankar och känslor påverkar och formar oss till dem vi är. Vilket även är nyckeln till förändring.

Innehåll:
Föreläsningen går igenom om hur och varför vi har blivit dem vi är i dag, vad som hindrar oss att förändra dem vi är, hur du hittar ditt mål, hur du lägger upp din plan för att nå dit du vill, och varför den kommer fungera, samt hur du konkret arbetar för nå dina uppsatta mål.

Stress

Bli stress-smart
Är stress verkligen farligt? Måste vi tänka ” balans i livet” och ”återhämtning” för att inte gå under av stress? Eller finns det en annan förklaring?

Denna föreläsning tar upp stress från ett annat perspektiv där vår fantastiska hjärna står i centrum.

Föreläsningen beskriver på ett lätthanterligt sätt om vad som händer i kroppen och hjärnan under stress, hur och varför det händer.

Men framför allt hur våra invanda tankemönster påverkar vår stress, och hur vi kan ändra på vår syn på stress och må bättre i vardagslivet och på jobbet.

Psykisk ohälsa
Öka era kunskaper och få konkreta tips om hur och varför psykisk ohälsa uppstår, samt vad man kan göra för att må bättre i såväl vardag som på arbetsplatsen.
Psykisk ohälsa är i dag ett stort samhällsproblem som drabbar såväl individerna som företagen.
Att arbeta förebyggande genom att lyfta ämnet och skaffa sig kunskap har dock visat sig fördelaktigt då det leder till insikt såväl som avdramatisering.
Vi går igenom hur och varför psykisk ohälsa uppstår och hur vi kan förbättra psykisk ohälsa och må bättre i vår vardag och vårt jobb.

Psykosocial hälsa på arbetsplatsen
Öka kunskapen och välbefinnandet och minska sjukfrånvaron

Lär er mer om de faktorer som har visat sig vara mest betydelsefulla för den psykosociala hälsan på arbetsplatser.

Innehåll:
-Den egna upplevda arbetsstressen -Vi går igenom och förklarar hur och varför individer skiljer sig i sin uppfattning, samt vilka faktorer som påverkar och hur man kan ändra dessa.—-Det egna arbetet – Vi går igenom hur och varför det egna arbetet påverkar individen, samt hur man kan påverka detta positivt.
-Upplevt stöd från chef och arbetskamrater – Vi går igenom hur och varför  upplevt stöd påverkar den enskilde individen samt hur man kan ändra dessa förutsättningar till att bli mer gynnsamma.

Bokningsförfrågan för Rosita Bergkvist

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!