fbpx

Paul Stempel

”Protektionism eller lojalitet?” Det rådde stor arbetslöshet bland svenska musiker på 1930-talet. I det nazistiska Tyskland pågick samtidigt förtryck av judar och oliktänkande vilket skapade en stor ängslan för massinvandring till Sverige. Paul Stempel föreläser om sin bok som belyser hur Svenska Musikerförbundet agerade under 1933-45.

Områden:

Paul Sempel

Mer information:

”Protektionism eller lojalitet?”

Det rådde stor arbetslöshet bland svenska musiker på 1930-talet. I det nazistiska Tyskland pågick samtidigt förtryck av judar och oliktänkande vilket skapade en stor ängslan för massinvandring till Sverige.

Detta framkallade en högljudd och protektionistisk retorik i musikerkretsar, liksom på många håll i samhället i övrigt. Det talades om invasion av utländska musiker trots att invandringen var ytterst begränsad.

Paul Stempel föreläser om sin bok som belyser hur Svenska Musikerförbundet agerade under 1933-45.

Det har spekulerats i om facket motarbetade judiska musiker på antisemitiska grunder eller om förbundet bara skyddade sin egen arbetsmarknad.

Under nazismens framväxt i Europa flydde alltfler människor för sina liv. Inte minst till Sverige men vid gränsen var det stopp för de flesta. Få lyckades komma in och mycket få av dem var musiker. Ungefär hur många är det ingen som vet, men här i Sverige har det vid den här tiden i flera år låtit annorlunda, berättar Paul Stempel i boken och i sin föreläsning.

– Man för i Sverige över huvud taget, även inom Musikerförbundet, en oerhörd retorik där man befarar en invasion av utländska musiker.

Stempel har intresserat sig för det här efter att ha varit med i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet – om det svenska kulturlivets relation till nazismen;
Fruktan, fascination och frändskap.

Utifrån delvis outforskat arkivmaterial framträder en komplicerad bild av hur Svenska Musikerförbundet agerade för att bevaka sina medlemmars intressen i en dramatisk tid. Författaren beskriver det dåtida svenska musikklimatet där flera kända svenska och internationella musikpersonligheter passerar revy. Dessutom berättas om några intressanta utländska musikers öden när de konfronteras med den svenska verkligheten.
Pauls granskning gavs ut i bokform av Svenska Musikerförbundet i samband med dess 100-årsjubileum våren 2007.

Föreläsningen kompletterar boken med bilder och musik från den tiden samt ytterligare fördjupande tankar som inte rymdes i boken.

Paul Stempel är dirigentutbildad på Musikhögskolan i Stockholm och har även studerat för Sergiu Celibidache i Italien. Han har avlagt en fil. kand. vid Stockholms universitet med musikvetenskap som huvudämne. Bakom sig har han en verksamhet som kormästare och dirigent på bl.a. Stora teatern i Göteborg och har även gästspelat utomlands. Paul har stor vana att tala inför publik och har mycket bred yrkesverksamhet inom musik- och teaterbranschen. Han har även suttit med i Statens kulturråd som utnämnd expert.

Bokningsförfrågan för Paul Stempel

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!