Novarum Talarförmedling

Namnet NOVARUM är en sammansättning av tre latinska ord; novare som betyder nyskapande, rum som betyder just rum eller mötesplats, nova som betyder uppflammande stjärna som kastar ut stora mängder energi från stjärnan.

Bakom varje ny företeelse finns en idé som är sprungen ur en vision. Vår vision är att samla och förmedla unik kompetens och vara den viktigaste framgångsfaktorn för utveckling och tillväxt.

Vi vet att det finns ett stort behov av kompetens för att uppnå utveckling och tillväxt i Sverige. Vi vet också att det finns mycket kompetens att tillgå. Vi vill samla denna kompetens i Novarum Talarförmedling och vara den förmedlande länken mellan tillgång och efterfrågan.

Efter att i närmare 15 år drivit Novarum Talarförmedling har Sten-Ove Eriksson ”med ålderns” rätt beslutat att ta det lite lugnare och därför har han, fr o m maj 2018, lämnat över verksamheten till Liselotte Lättman.

Liselotte Lättman är en serieentreprenör som förutom Novarum Talarförmedling även driver Ryon Märk AB (märkpennor som sitter i alla väder) och hon har även en del uppdrag som utbildare och mentor inom starta eget och personlig utveckling, Business Partner i Personligt Mästerskap.

Liselotte har gedigna kunskaper, både teoretiskt och praktiskt, inom företagsekonomi bl a redovisning, moms, skatter, arbetsrätt, löneadministration och juridik och hon har öga för att se möjligheter till effektivisering i de verksamheter hon verkar. Personlig utveckling, coaching och ledarskap är ämnen som ligger Liselotte varmt om hjärtat.