fbpx

Michael Thydell

Digitalisering – om att laga en trasig byggbransch. Michael Thydell är arkitekt och dataingenjör som många år och stöttat byggbranschens ledande företag i praktiskt införandet av digitaliserade processer och metoder.

Områden:

Bokningsförfrågan för Michael Thydell

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

Digitalisering – om att laga en trasig byggbransch

Michael Thydell är arkitekt och dataingenjör som många år och stöttat byggbranschens ledande företag i praktiskt införande av digitaliserade processer och metoder. Michael har representerat Sverige i EU BIM Workgroup och skrivit böcker och rapporter åt bland andra Sveriges Kommuner och Regioner. Han är en internationellt anlitad föreläsare inom digitalisering av byggindustrin (BIM), hållbart byggande och planerande samt smarta hus och städer. Han är känd för sina inspirerande, tänkvärda och underhållande föredrag på både svenska och engelska.

Lyssna på Michael i dessa två exempel från hans YouTubekanal:

Förslag på föreläsningar:

Det finns ingen byggindustri!

Med visst fog kan man hävda att bygg- och fastighetsbranschen inte har kommit särskilt långt de senaste hundra åren. Medan i princip alla andra branscher under det senaste seklet har industrialiserats så att kvalitet och vinster ökat, samtidigt som kundvärden och produktionstid och förbättrats, så har den internationella byggbranschen stagnerat och till och med gått baklänges. Så även den svenska.

Vad har egentligen gått fel?

Var finns lösningen?

Svaret på båda frågorna ovan är kortfattat: Digitaliseringen.

Den här föreläsningen beskriver de faktorer som gått snett inom bygg- och fastighetsbranschen utifrån digitaliseringsperspektivet och visar även på många konkreta och lågt hängande frukter till snabb och kraftigt ökad lönsamhet, kvalitet och kundnytta.

Målgrupp: chefer, affärsutvecklare och beslutsfattare inom bygg och förvaltning.

Hållbarhet betyder lönsamhetäven i korta perspektiv

Genom att planera och designa utifrån hållbara principer förändras arkitekturen, så att förutsättningar skapas för bättre fungerande hus och städer. Genom att driva designen framåt med kunskap och fakta identifieras värden som annars får gå förlorade i tumregler och förenklade nyckeltal.

Den här föreläsningen visar hur en projektering med små medel kan förändras till att gynna hållbarhetsperspektivet och därigenom skapa vackrare, mer lönsamma och optimerade hus och stadsdelar.

Målgrupp: arkitekter, fastighetsägare och planerare.

Den vittrande digitala byggnaden

De flesta byggnadsprojekt idag sker med digitala verktyg. Efter projekt sker en överlämning av delar av detta material till förvaltare/fastighetsägare, kanske i form av ritningar i digitalt format.

Det materialet som överlämnat representerar egentligen enorma ekonomiska värden, vilka ytterst sällan tas om hand och går till spillo, direkt vid överlämning och kanske särskilt vid den kommande förvaltningen.

Föreläsningen visar tydligt vilka dessa värden är, hur de finns inkluderade i projekteringen och hur man kan ta hand om dem, samt hur man kan underhålla dem så att det digitala verkligen representerar den levande verkligheten och den så kallad ”digital tvilling” uppstår.

Målgrupp: chefer, affärsutvecklare och beslutsfattare inom fastighetsbranschen.