fbpx

Martin Cervall

Lyssna - mer än bara vara tyst. Att verkligen lyssna betyder att vi ”går över bron” till den andra personen och lägger våra egna tankar, värderingar och tolkningar åt sidan. Det är nödvändigt för att vi ska kunna förstå den andra personen – och för att kunna hjälpa den andra personen förstå sig själv.

Områden:

Bokningsförfrågan för Martin Cervall

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

Lyssna – mer än bara vara tyst

Att verkligen lyssna betyder att vi ”går över bron” till den andra personen och lägger våra egna tankar, värderingar och tolkningar åt sidan. Det är nödvändigt för att vi ska kunna förstå den andra personen – och för att kunna hjälpa den andra personen förstå sig själv.
Och om vi befinner oss i en konflikt är det ännu viktigare att förstå hur den andra personen ser på saken. För vi kan vara säkra på att det inte är på samma sätt som vi gör det – hur mycket vi än skulle vilja det.
Sedan har också vi rätt att bli lyssnade till. Våra behov är lika viktiga – det är inte antingen eller.

Den röda tråden i Martins föreläsningar är utvecklingen av den personliga kommunikationen; hur vi talar och förhåller oss till varandra. Mycket kraft och energi går till spillo för att vi inte förmår kommunicera och relatera till varandra på ett gott sätt.
Oavsett om förlusterna är stora, i form av ohälsa och sjukskrivning, eller ”bara” handlar om ineffektivitet på jobbet, så finns det en enorm utvecklingspotential i öppen och tydlig kommunikation.


Vi behöver t ex bli medvetna om hur mycket av kommunikationen som filtreras och förvrängs genom våra tolkningar och gissningar om andras tankar, känslor och, inte minst, avsikter. Och vi kan utveckla den personliga kommunikationen genom att lära oss de verktyg som finns till hands – verktyg för att lyssna så andra talar, tala så andra lyssnar och för att hantera konflikter så alla vinner.

Martin vänder sig i sina föreläsningar framförallt till människor med mycket kommunikation och möten i sin vardag; chefer, föräldrar, säljare och andra med kommunikationsintensiva uppgifter.
 

Ett axplock av föreläsningar:

  • Det goda lyssnandet
  • Föräldraskapet som kommunikationsträning
  • Kritik och feedback
  • Konflikthantering
  • Dialog och reflektion – verktyg för kompetensutveckling
  • Ledaren – hård och kraftfull, eller mjuk och mesig?

Martin Cervall, ledarskapskonsult och föreläsare. Martin har undervisat, talat och föreläst hela sitt vuxna liv – under universitetstiden, som reseledare, som chef, på förtroendeuppdrag – och är sedan 2002 fullt ut verksam som kursledare och föreläsare inom ledarskap och kommunikation. Civilingenjör i botten kompletterat med en magisterutbildning i beteendevetenskap. Den dubbla bakgrunden speglar ett intresse av att utveckla mänsklig kommunikation och relationer, utan att tappa fokus på arbetet som ska utföras.
Med en blandning av humor, igenkänning, interaktion och pedagogik, ger han deltagarna aha-upplevelser som motiverar till förändring, samt verktyg som stöttar denna förändring.