fbpx

Magnus Pettersson

Den autonoma framtiden, hot eller möjlighet? Autonoma fordon syns varje dag i medier, vad betyder det för ditt företag, vad behöver du göra och vad kan det innebära för fördelar för ditt företag på vägen till den autonoma produkten är de delar som berörs i presentationen. "Having participated in a few of Magnus's training about project portfolio and project management I can say that those were truly inspirational and the content was good". -Tuomas Kiuru, Hiab.

Områden:

Bokningsförfrågan för Magnus Pettersson

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

1. Den autonoma framtiden, hot eller möjlighet?

Föreläsningen ger dig kunskap i vad som krävs för att skapa en autonom produkt, ifrån tekniken, hur man måste lära sig vad som sker i maskinen när operatörerna undviker olyckor eller när olyckan verkligen inträffar, hur ska systemen lära sig att hantera detta.
Machine & deep learning är nödvändigt för att lyckas, vi går igenom på ett enkelt och lättsamt sätt vad detta är, vi kopplar det till verkliga produkter och situationer.
Du får svaret på frågan varför IoT blir vardag för allt fler produkter, varför det är användbart i sammanhanget, varför det kan ge mervärde även för den enklaste produkten.
I den här föreläsningen får du veta varför detta är ett viktigt strategiskt beslut för ditt företag, bli inte nästa ”Facit” eller ”Nokia” i din bransch, att företa den här resan kommer att kräva tid och tålamod. Vi går igenom hur det kan påverka ditt förhållande till dina kunder, kanske kommer dina kunder att vara helt andra målgrupper efter resan, vi berör hur det kan påverka era processer inom företaget och sist men inte minst tekniken som krävs för att lyckas, vad som krävs för att kunna nyttja tekniken och utveckla ett system som i slutändan är säkert och robust.

2. Strategisk portföljhantering

Den här föreläsningen startar från företagets strategi och hur produktportföljen och produktplanen påverkar företagets möjligheter till framgång samt dess förmåga att möta konkurrenterna. Föreläsningen belyser sammanhanget mellan produktportföljen, projektplanen och projektportföljen samtidigt som vi knyter ihop företagets olika delar till de beslut som projektplanen innebär.
Produktportföljen är företagets mått på förmåga att möta konkurrensen här och nu, det är ett mått på företagets värde i realiteten eftersom övriga värden i företaget inte är långsiktigt vad företaget kan leva på utan produkter som säljer.

Produktplanen (Road map) är företagets mått på vilken förmåga som kommer att finnas i framtiden, 3-10 år, att möta konkurrensen och hur framgångsrik man kommer att vara. Att investera i produktplanen är den viktigaste investeringen ett företag kan göra långsiktigt, att investera i mer effektiva maskiner har ingen betydelse om produkterna man har när maskinen är installerad inte är moderna och säljer.
Projektportföljen är företagets verktyg att verkställa produktplanen, förmågan att prioritera de för företaget strategiskt mest värdefulla projekten för att ta fram de produkter som kommer att vara strategiskt viktiga i framtiden.

3. Internet of Things för små och stora företag

I dagsläget finns det väl ingen som inte har funderat kring IoT, om inte annat vad detta ”buzzword” egentligen innebär. I den här föreläsningen får åhöraren på en mycket praktisk nivå ett sammanhang mellan uttryck som ”big data”, ”Gateway”, ”MNO”, ”GPRS”, access, support, säkerhet och mycket mera.
Blandat med många självupplevda erfarenheter och tekniska beskrivningar kommer ni att efter föreläsningen ha en uppfattning om vad som krävs för just ert företag, vad ert företag kan ha för nytta av och tjäna på att koppla upp sina produkter och en hel del tips på vad man bör tänka på och vilka fällor som man kan gå i.

4. Projektledning i en kaosartad värld

Under åren som PMO, processutvecklare, portföljägare och utbildare inom projektledning har mängder av erfarenhet samlats, något som bjuds frikostigt i denna föreläsning, både misslyckanden och framgångar.

Varför ska man vårda sina misslyckanden?
Om man drar lärdom av sina misslyckanden så ökar man sin kunskap mest, var inte rädd för att misslyckas så länge ni lär er av misstagen.

Föreläsningen kommer också att belysa värdet av att processen och företagets organisation är förberett för att jobba i projekt, har man inte detta på plats så har projektet små chanser att lyckas bättre än linjen.
Hur viktigt är det med bra verktyg?
Detta kommer att diskuteras, många gånger överskattar man värdet av IT verktyg i förhållande till att ha en projektkultur på plats.
Föreläsningen kommer också att belysa viktiga beslut som måste tas för att projektet ska ha en chans att bli framgångsrikt.
När ni lämnar den här föreläsningen kommer ni ha en diger verktygslåda att gräva ur för att kunna förbättra ert företag i projektledning.

5. Varför misslyckas många företag med införande av Lean Produktutveckling

Många gånger hör man: ”Lean/Agil produktutveckling, nä det har vi provat och det fungerar inte, alldeles för komplicerat”. I den här föreläsningen tar vi upp en mängd olika orsaker till varför man inte lyckas med införande av Lean eller Agil produktutveckling.
Allt från att man glömmer att ge personalen rätt förutsättningar för att jobba enligt metoderna, man ger inte tiden att lära sig det nya arbetssättet eller får tiden i projektet att verkligen göra de kritiska stegen.
Flertalet misslyckande beror också på att man tror att det går att föra in ”isolerat”, vi gör det på ett utvalt projekt och missar att projekten är länkade med både varandra och övrig verksamhet eftersom organisationen sällan går att skilja åt.

Man glömmer att en mängd processer måste anpassas till det nya sättet att tänka, man kan inte behålla föråldrade process steg samtidigt som man ska föra in ett nytt sätt att tänka. Efter föreläsningen kommer åhöraren att ha en förståelse för vad man måste tänka på inför inte bara införande av Lean/agil produktutveckling, utan faktiskt även applicerbart på många förändringar i hur man jobbar.
Då alla företag är olika organiserade, har olika förutsättningar och olika behov så utlovas inte svar på hur det ska göras på just ert företag men åhöraren kommer att se på det med nya ögon, förstå att man måste titta på helheten och anpassa det efter sina behov.

Föreläsar CV:

Magnus har 7 år som utbildare på HIAB AB inom Lean Produktutveckling, portföljhantering, projektledning och processutveckling och ansvarig för Hiab’s IoT initiativ gedigen erfarenhet av att föreläsa.

Magnus byggde upp erfarenhet av Machine Vision och utveckling av ny teknik genom att bygga Hiab’s avdelning för tekniken.

Erfarenhet av föredrag har Magnus som intern utbildare i projekt, interna föreläsningar samt externa föredrag som representant för Hiab för varierande storlekar av publik.
IoT initiativet innebar t.ex. missionerande i organisationen för att få förståelse för möjligheterna med ”Big Data” som Magnus reste runt i världen med.

Resan för att skapa en ny avdelning med machine vision inriktning innebar föreläsningar för såväl personalen som ledning och aktieägare. 

Magnus erfarenhet av externa föreläsningar av varierande slag för samarbetspartners, underleverantörer och andra intressenter för projekten eller andra frågeställningar. På förfrågan har föredrag hållits för föreningar som Oddfellow, tekniska föreningen, LPD nätverk Hälsingland för att presentera produktutveckling eller annan teknik.

Eftersom Magnus de senaste fyra åren på Hiab arbetade med att leda utvecklingen av teknik som möjliggör att utveckla autonoma produkter, IoT och Machine Vision med Machine- eller Deep learning, så finns det en omfattande kunskap i vad som krävs för att företaget skulle kunna företa resan mot den autonoma produkten.

Magnus har också genomgått två utbildningar i presentationsteknik och är betygssatt av gurun på området, David JP Phillips som ägnat mycket tid att forska på ämnet, https://www.speakerrating.com/.

Referenser:

“Having participated to a few of Magnus’s trainings about project portfolio and project management I can say that those were truly inspirational and the content was good. The trainings offered a clear structure that enabled the audience to understand the complete picture and also start to implement the content into the daily work. As a speaker Magnus is also able to adapt his presentation style to match the needs of the audience and also make the sessions interactive which helps participants to remember the the most important things to take with them”  Tuomas Kiuru, Hiab.