fbpx

Lasse Gustafsson

Få mer gjort - Personlig Effektivitet! Lasse Gustafsson är en lysande talare. Han pratar inte massa teori utan använder vardagsexempel från arbetslivet som man känner igen sig i väldigt väl. Det är både roande och lärorikt.

Områden:

Mer information:

JOBBA SMARTARE – FÅ MER GJORT

PERSONLIGT RESULTAT & EFFEKTIVITETS PROGRAM

Modernt, effektivt och hållbart arbetssätt.

Finns det perioder när du känner dig stressad, upplever att du har ont om tid, för mycket att göra och tappar i viss mån kontrollen över din arbetssituation? När hjulen snurrar allt snabbare springer många av oss fortare för att hänga med. Det hjälper inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva.

Om vi ska göra det enkelt så finns det två̊ saker du kan påverka för att skapa resultat. Din strategi, det vill säga dina mål och planer samt din förmåga att exekvera strategin, det vill säga att få det som är viktigast att verkligen hända. 

Det är med utgångspunkt från dessa två områden bygger vi träningsprogram inom personlig effektivitet.

Träningen hjälper dig att bli bättre på att hantera uppgifter och förväntningar i en allt mer informationsrik, kravställande och stressig värld.  Målet med träningen är att skapa ett arbetssätt där du får mer gjort (rätt saker), får ökad kontroll, minskad stress och frigör till det som verkligen är viktigt.

Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseri och verkligen kan fokusera på de viktigaste och värdeskapande arbetsuppgifterna.

Oavsett hur bra du och din organisation är kan ni alltid bli bättre. Med detta träningsprogram får din organisation ett enat och målinriktat synsätt och en gemensamt effektiv arbetskultur. 

Träningen har visat sig vara lika värdefullt för individer som för organisationer i alla typer av organisationer.

Lasse skräddarsyr en föreläsning, en utbildning och/eller workshop på detta tema. Lasse har över 20 år erfarenhet av området och har genomfört uppdrag hundratals organisationer i ett tiotal länder. Lasse arbetar både teoretisk och praktiskt. Träningsmoment är anpassade efter deltagarnas arbetsvardag. Tillsammans arbetar man fram ett ”way of working” som är anpassat efter deltagarnas mål, situation och organisation.  Träningen skräddarsys efter nuläge, önskat läge samt de utmaningar som respektive arbetsgrupp har. Lasse genomför träningen på plats i er verksamhet, digitalt eller i en kombination.

Innehåll

  • Mål – Att skapa fokus på rätt saker, få rätt saker att hända.
  • Konkreta metoder och verktyg för att förbättra din förmåga att planera, prioritera, följas upp och hålla fokus.
  • Avbrott – Hantera och minimera/eliminera och identifiera slöseri med tid och resurser.
  • Frigör tid för kvalitet och värdeskapande arbetsuppgifter
  • Ordning och reda och struktur på arbetsplatsen.
  • Beslutsmodellen – Kasta-Spara-Göra, smart metod för att hantera in- och utflöde av mejl, chatt, telefon, dokument, möten m.m.
  • Effektiv kommunikation & e-posthantering
  • Att jobba på distans och digitalt: Var, när och hur?
  • Möten – Hur leder och närvarar du på möten på ett involverande och effektivt sätt?
  • Gemensamma effektiva arbetssätt

Lasse Gustafsson, konsult inom performance management – Lång erfarenhet av ledarskap, affärs och organisationsutveckling nationellt och internationellt. Lasse arbetar branschoberoende och har erfarenhet av alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella. Lasse har arbetat som konsult i nationella och internationella konsultorganisationer. 

Lasses personliga varumärke

“Lasse är en prestigelös inspiratör och doer som med sin vinnarinstinkt skapar det mindset som gör verklig skillnad för sina kunder”

Work & Life Strategy – Få det att hända.


När hjulen snurrar allt snabbare springer många fortare och
fortare för att hänga med. Det hjälper dock inte alltid att öka
takten.
Om vi ska göra det enkelt så kan man säga att det finns två saker
du kan påverka för att skapa det resultat du vill ha. Det första är
självklart mål, planer och strategi. Det andra är förmågan att få
rätt saker att hända. Utmaningarna uppstår ofta när det kommer
till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt
ifrån alla som verkligen får rätt saker att hända.
Du kan förbättra förutsättningarna att skapa ett positivt resultat.
Att bli mer produktiv och att få mer gjort är självklart en del av
lösningen. Men att få en överblick över alla dina åtaganden –
prioritera och fokusera är otroligt viktigt. Gör du det på rätt sätt
får du också det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer
strategisk eller varför inte bara mer närvarande.
Känslan av att vara överväldigad eller stressad kommer att
försvinna. Det är bara ett antal olika vanor du behöver ta till dig.
Lasse inspirerar dig att får mer gjort (rätt saker), få ökad kontroll,
minskad stress, må bättre och att frigöra tid till det som verkligen är
viktigt. Genom att arbeta och leva smartare minskar slöseriet med
tid och du kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest
värdeskapande för dig. Lasse kommer att utmana din befintliga
struktur, kultur och arbetssätt. Han kommer på ett involverande
och praktiskt sätt ge dig verktyg och motivation att bli bättre på att
hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer
informationsrik, kravställande och modern stressig värld.
Lasse Gustafsson, konsult inom performance management. Lasse är
Sveriges mest erfarna och inspirerande föreläsare i ämnet och har
under 20 år hjälpt 1000 tals människor med att skapa ett
framgångsrikt ”way of living & working”.
“Lasse är en prestigelös inspiratör och doer som med sin
vinnarinstinkt skapar det mindset som gör verklig skillnad för sina
kunder”
”Nyckeln är inte att prioritera det som står på ditt schema utan att schemalägga det du
prioriterar”

Bokningsförfrågan för Lasse Gustafsson

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!