fbpx

Kerstin Måhlberg

”För en roligare skola”. Kerstin har arbetat med att utveckla den Lösningsinriktade pedagogiken sedan början av 90-talet och vill nu dela med sin av sina erfarenheter till dem som hellre ser lösningar än problem.

Områden:

Bokningsförfrågan för Kerstin Måhlberg

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

”För en roligare skola”

Det som bland annat skiljer den Lösningsinriktade pedagogiken (LIP) från den mer traditionella pedagogiken är ett annorlunda sätt att tänka runt att lösa problem och bekymmer.
I stället för att “rota i” och fråga så mycket om själva problemet, så fokuserar man på och lyfter fram de tillfällen som fungerar bättre, när det inte är något bekymmer.
Kerstin har arbetat med att utveckla den Lösningsinriktade pedagogiken sedan början av 90-talet och vill nu dela med sin av sina erfarenheter till dem som hellre ser lösningar än problem.

Den Lösningsinriktade pedagogiken kan delas in i två delar: Samtalsmetodiken och Förhållningssättet, båda delarna hela tiden går i varann och metoden fungerar bäst när man tar tillvara alla teknikens finesser och integrerar synsättet som en del av det gemensamma förhållningssättet

De kreativa frågorna i samtalsmetodiken är verktyget för att ta reda på elevens och föräldrarnas mål och delmål och vad de själva vill uppnå. LIP arbetar mycket med olika framtidsfrågor bl a Mirakelfrågan. Man ger positiv feedback för allt man redan gjort som fungerar och befäster alla framsteg genom att belysa och fira alla framgångar.

Förhållningssättet förutsätter ett respektfullt bemötande och ett synsätt och en tilltro till att alla har positiva intentioner med det man gör. LIP förutsätter att samarbete är mer kreativt än konfrontation. Från en gemensam plattform tar man små, små steg mot framtiden och utvärderar hela tiden vad som fungerat bra och vad som ska göra för att fortsätta att gå framåt. De positiva effekterna med den lösningsinriktade pedagogiken visar sig i en mycket roligare skolmiljö.

Det lösningsinriktade förhållningssättet stärker samarbetet, främjar lärandet, ökar motivationen, är hälsofrämjande och lockar fram barns och elevers fulla potential. Pedagogiken gynnar både elever och personal samt är en effektiv förebyggande insats mot mobbning.
Boka in en föreläsning till din arbetsplats – allt för en roligare skola.

Kerstin Måhlberg är utbildad lågstadielärare, specialpedagog och skolledare. Hon har i 16 år kombinerat sin rektorstjänst med att hålla kurser och utbildningar i den lösningsinriktade peda- gogiken. Vilket senare resulterade i att Kerstin tillsammans med Maud Sjöblom skrev boken ”Lösningsinriktad pedagogik” – för en roligare skola – 2001 som blivit en bestseller i Sverige.