fbpx

Jeanette Hauff

Friskt vågat, hälften vunnet. Jeanette arbetade som vd på ett fondföretag då hon kom att reflektera över att många ekonomer – inklusive hon själv – sällan funderade på vilka psykologiska faktorer som ligger till grund för hur människor sparar.

Områden:

Bokningsförfrågan för Jeanette Hauff

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

Friskt vågat, hälften vunnet

Att ditt självförtroende och din självbild påverkar mycket i livet är kanske ingen rafflande nyhet. Ett gott självförtroende avspeglar sig på anställningsintervjun och i affärsmötet – och kan spela en stor roll för utfallet. Det “vinnande sätt” som ofta är resultatet av ett gott självförtroende ger dig förbättrade möjligheter att ro hem jobbet eller affären.

Men det har även visat sig att ditt självförtroende spelar en stor roll när det gäller hur du sparar – en betydligt större roll än vad din kunskapsnivå gör.

Jeanette Hauff ger dig en föreläsning om denna fascinerande frågeställning.

Det var när Jeanette arbetade som vd på ett fondföretag som hon kom att reflektera över att många ekonomer – inklusive hon själv – sällan funderade på vilka psykologiska faktorer som ligger till grund för hur människor sparar.

I sin forskning har hon kommit fram till att den som anser sig kunna mycket om finansmarknaderna är betydligt mer aktiv och gör fler affärer än den som faktiskt kan mycket.

Kopplingen mellan självförtroende och sparbeteende är stark, och vår självbild snarare än kunskapsnivå avgör hur vi sparar. Män upplever i högre utsträckning än kvinnor att de kan mycket om finansmarknaderna, och gör därför fler affärer och tar högre risker.

Så sparar vi enligt Jeanette Hauff

  • Vi tar högre risker i förlustsituationer.
  • Vi sticker huvudet i sanden när (vi tror att) det går dåligt.
  • Vi sparar helst i svenska bolag som vi känner igen.
  • Vi är dåliga på diversifiering, och lägger gärna lika stora summor i olika sparalternativ.
  • Vi undviker ytterligheter.
  • Kvinnor och äldre tar lägre risker än män.
  • Barn till högutbildade föräldrar tar högre risker.
  • De med hög tilltro till sin kunskap om finansmarknaderna är mer aktiva i sitt sparande än de som kan mycket.
  • Självförtroendet påverkar hur du sparar mer än din faktiska kunskapsnivå.

Stor igenkänning – och också stor framtida nytta i ett läge där det egna sparbeslutet blir allt viktigare för pensionen. Sparande behöver inte vara svårt och tråkigt – det kan vara kul!
Lyssna på Jeanettes råd och använd hennes verktyg så blir din ålderdom rik!

Jeanette Hauff har lång erfarenhet från finansbranschen och är van att tala inför publik. Jeanette har också forskat om finansiella beslut – bl.a. om engagemangets inverkan på hur vi sparar. Hon vet att människors engagemang inför sparfrågor ofta är lågt – och ser det som sin utmaning att väcka intresse och skapa nyfikenhet kring denna viktiga fråga. Jeanette hoppas att ovanstående kan väcka intresse. Ett föredrag om sparande låter kanske inte som en “show-stopper”, men med många exempel från verkliga livet är hon övertygad om att föredraget kan intressera och roa – och hjälpa till att bryta den spärr många kvinnor har inför sparande. En kvinnlig bekant beskrev t.ex. sina känslor inför det orange kuvertet från pensionsmyndigheten som “mental allergi”.