fbpx
  • Hem
  • /
  • Integritetspolicy

Integritetspolicy

Novarum förstår att din integritet är viktig för dig. Vi är engagerade i att skydda integriteten för din personligt identifierbara information när du använder den här webbplatsen. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi skyddar och använder information som vi samlar in från dig. Genom att använda denna webbplats samtycker du till villkoren som beskrivs i den senaste versionen av denna integritetspolicy. “Vi,” “vår” avser Novarum och dess dotterbolag. “Du,” “din,” “besökare” eller “användare” avser den individ som har åtkomst till denna webbplats.

Personlig och icke-personlig information

Vår integritetspolicy identifierar hur vi behandlar din personliga och icke-personliga information.

Vad är icke-personlig information och hur samlas och används den?

Icke-personlig information är information som inte kan identifiera dig. Om du besöker denna webbplats för att läsa information, såsom information om en av våra tjänster, kan vi samla in viss icke-personlig information om dig från din dators webbläsare. Eftersom icke-personlig information inte kan identifiera dig eller kopplas till dig på något sätt, finns det inga begränsningar för de sätt vi kan använda eller dela icke-personlig information. Vad är personlig information och hur samlas den? Personlig information är information som identifierar dig som individ, såsom ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Vi kan samla in personlig information från dig på olika sätt:

  • När du skickar in en ansökan eller annan form
  • När du genomför en transaktion med oss, våra dotterbolag eller andra
  • När vi samlar information om dig i samband med en transaktion, såsom kreditkortsinformation
  • På vissa platser på denna webbplats har du möjlighet att skicka oss personlig information om dig själv, att välja att få särskild information, att köpa åtkomst till en av våra produkter eller tjänster eller att delta i en aktivitet.

Används cookies eller andra teknologier för att samla in personlig information?

Ja, vi kan använda cookies och relaterade teknologier, såsom webbläsarflaggor, för att samla in information på vår webbplats. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsida. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas unikt till dig och kan endast läsas av en webbserver i det domännät som utfärdade cookien till dig. En av huvudsyftena med cookies är att erbjuda en bekvämlighetsfunktion för att spara tid. Syftet med en cookie är att informera webbservern om att du har återvänt till en specifik sida. Till exempel, om du registrerar dig hos oss, hjälper en cookie Novarum att komma ihåg din specifika information vid efterföljande besök. Detta förenklar processen att spara din personliga information, såsom faktureringsadresser, leveransadresser och så vidare. När du återvänder till samma Novarum-webbplats kan den information du tidigare tillhandahöll hämtas, så att du enkelt kan använda de funktioner du anpassat. En webbläsarflagga är en liten grafisk bild som tillåter den part som ställde in webbläsarflaggan att övervaka och samla viss information om besökaren av webbsidan, webbaserat dokument eller e-postmeddelande, såsom vilken typ av webbläsare som begärde webbläsarflaggan, IP-adressen för den dator som webbläsarflaggan skickas till och tiden då webbläsarflaggan visades. Webbplatsflaggor kan vara mycket små och osynliga för användaren, men i allmänhet kan vilken elektronisk bild som helst som visas som en del av en webbsida eller ett e-postmeddelande, inklusive innehåll baserat på HTML, fungera som en webbläsarflagg. Vi kan använda webbläsarflaggor för att räkna besökare till webbsidorna på webbplatsen eller för att övervaka hur våra användare navigerar på webbplatsen, och vi kan inkludera webbläsarflaggor i e-postmeddelanden för att räkna hur många skickade meddelanden faktiskt öppnades, agerades på eller vidarebefordrades. 

Tredjepartsleverantörer kan också använda cookies på vår webbplats. Till exempel kan vi ingå avtal med tredje parter som kommer att använda cookies på vår webbplats för att spåra och analysera anonym användnings- och volymstatistik från våra besökare och medlemmar. Sådan information delas externt endast på en anonymiserad och samlad basis. Dessa tredje parter använder persistenta cookies för att hjälpa oss att förbättra besökares upplevelse, hantera vårt webbplatsinnehåll och övervaka besökares beteende. Vi kan också ingå avtal med en tredje part för att skicka e-post till våra registrerade användare. För att mäta och förbättra effektiviteten av våra e-postkommunikationer ställer den tredje parten in cookies. All data som samlas in av denna tredje part för Novarums räkning används endast av eller för Novarum och delas externt endast på en anonymiserad och samlad basis. Från tid till annan kan vi tillåta tredje parter att publicera annonser på vår webbplats, och dessa annonser från tredje part kan inkludera en cookie eller webbläsarflagg som serveras av den tredje parten. Denna integritetspolicy täcker inte användningen av information som samlas in från dig av tredje parts annonservrar. Vi har ingen kontroll över cookies i sådana annonser från tredje parter, och du bör kontrollera sekretesspolicyn för dessa annonsörer och/eller annons-tjänster för att lära dig om deras användning av cookies och annan teknik innan du länkar till en annons. Vi kommer inte att dela din personliga information med dessa företag, men dessa företag kan använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser på denna och andra platser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig, och de kan dela din personliga information som du tillhandahåller till dem med andra.

Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Om du väljer att avvisa cookies kanske du inte kan uppleva de interaktiva funktionerna på Novarums webbplatser fullt ut.

Hur använder Novarum personlig information?

Novarum kan behålla och använda personlig information som vi samlar in från eller om dig för att ge dig åtkomst till denna webbplats eller andra produkter eller tjänster, svara på dina förfrågningar, fakturera dig för produkter/tjänster du köpt, och för att tillhandahålla pågående service och support, kontakta dig med information som kan vara av intresse för dig, inklusive information om våra och andras produkter och tjänster, eller fråga efter din åsikt om våra produkter eller andras produkter, för arkiverings- och analytiska ändamål samt för forskning, utveckling och förbättring av program, produkter, tjänster och innehåll.

Personlig information som samlas in online kan kombineras med information som du tillhandahåller oss genom andra källor. Vi kan också ta bort dina personliga identifikationsuppgifter (ditt namn, e-postadress, personnummer, etc.). I så fall skulle du inte längre vara identifierad som en unik individ.

När vi har avidentifierad information är det icke-personlig information och vi kan behandla den som annan icke-personlig information. Slutligen kan vi använda din personliga information för att skydda våra rättigheter eller egendom, eller för att skydda någons hälsa, säkerhet eller välfärd, och för att följa en lag eller förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process.

Delar Novarum personlig information med andra?

Vi kommer inte att dela din personliga information som samlats in från denna webbplats med en orelaterad tredje part utan ditt samtycke, förutom som annars anges i denna integritetspolicy. I det normala förfarandet kan vi dela viss personlig information med företag som vi anlitar för att utföra tjänster eller funktioner på våra vägnar. I alla fall där vi delar din personliga information med en tredje part för att tillhandahålla en tjänst för oss kommer vi inte att godkänna dem att behålla, avslöja eller använda din information med andra än för att tillhandahålla de tjänster vi har begärt dem att tillhandahålla.

Vi kommer inte att sälja, byta eller publicera din personliga information, förutom i samband med en företagsförsäljning, sammanslagning, upplösning eller förvärv. För vissa typer av transaktioner, utöver vår direkta insamling av information, kan våra tredjeparts tjänsteleverantörer (såsom kreditkortsföretag, clearinghus och banker) som tillhandahåller tjänster som kredit, försäkring och förvaringstjänster samla in personlig information direkt från dig för att hjälpa dig med din transaktion. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi ber dem att avslöja hur de använder din personliga information innan de samlar in den.

Om du skickar in en recension för en tredje part (person eller företag) med vår Facebook Fan Review Application, under inlämningsprocessen ber vi om ditt samtycke för att samla in din grundläggande information (som namn och e-postadress) som vi sedan delar med den tredje parten för vilken du skickar in recensionen. Vi kan vara lagligt förpliktade att frigöra din personliga information som svar på en domstolsorder, stämning, husrannsakan, lag eller förordning.

Vi kan samarbeta med rättsmyndigheter för att utreda och åtala webbplatsbesökare som bryter mot våra regler eller engagerar sig i beteenden som är skadliga för andra besökare (eller olagliga). Vi kan lämna ut din personliga information till tredje parter om vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller egendom, skydda någons hälsa, säkerhet eller välfärd, eller för att följa en
lag eller förordning, domstolsorder eller annan juridisk process. Som diskuterats i avsnittet om cookies och andra teknologier kan vi från tid till annan tillåta en tredje part att servera annonser på denna webbplats.

Om du delar information med annonsören, inklusive genom att klicka på deras annonser, kontrollerar inte denna integritetspolicy annonsörens användning av din personliga information, och du bör kontrollera sekretesspolicyn för dessa annonsörer och/eller annons-tjänster för att lära dig om deras användning av cookies och annan teknik innan du länkar till en annons.

Hur används personlig information för kommunikation?

Vi kan regelbundet kontakta dig via e-post, post eller telefon för att tillhandahålla information om program, produkter, tjänster och innehåll som kan vara av intresse för dig. Dessutom tillåter vissa funktioner på denna webbplats dig att kommunicera med oss genom att använda ett online-formulär. Om din kommunikation kräver ett svar från oss kan vi skicka dig ett svar via e-post. E-postsvaret eller bekräftelsen kan innehålla din personliga information. Vi kan inte garantera att våra e-postmeddelanden till dig kommer att vara säkra från obehörig avlyssning.

Hur säkras personlig information?

Vi har implementerat allmänt accepterade standarder för teknologi och operativ säkerhet för att skydda personlig information från förlust, missbruk, ändring eller förstörelse. Endast behörig personal och tredjepartsleverantörer har tillgång till din personliga information, och dessa anställda och leverantörer är skyldiga att behandla denna information som konfidentiell. Trots dessa försiktighetsåtgärder kan vi inte garantera att obehöriga personer inte kommer att få tillgång till din personliga information.

Länkar

Denna webbplats innehåller länkar till andra platser som tillhandahåller information som vi anser vara intressant. Novarum ansvarar inte för integritetspraxis eller innehållet på sådana webbplatser.

Offentliga diskussioner

Denna webbplats kan erbjuda offentliga diskussioner om olika ämnen. Observera att all information du postar i dessa diskussioner blir offentlig, så var vänlig och posta inte känslig information i de offentliga diskussionerna. När du offentligt lämnar ut information online kan den samlas in och användas av andra. Vi är inte ansvariga för några åtgärder eller policys från tredje parter som samlar in information som användare lämnar i sådana forum på webbplatsen. Novarum håller varken med eller motsätter sig något som publiceras på diskussionsforumet. Kom också ihåg att du måste följa våra andra publicerade policys angående inlägg på våra offentliga forum.

Hur kan en användare få åtkomst till, ändra och/eller radera personlig information?

Du kan få åtkomst till, korrigera, uppdatera och/eller radera all personligt identifierbar information som du skickar in till webbplatsen. Du kan också avregistrera dig från e-postlistor eller eventuella registreringar på webbplatsen. För att göra detta, följ antingen instruktionerna på sidan på webbplatsen där du har lämnat sådan information eller prenumererat eller registrerat dig eller kontakta oss på kontakt@novarum.se.

Barnens integritet

Novarum kommer inte medvetet att samla in någon personlig information (såsom ett barns namn eller e-postadress) från barn under 13 år. Om du tror att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss.

Förändringar

Novarum förbehåller sig rätten att ändra detta uttalande när som helst. Alla ändringar i denna integritetspolicy kommer att listas i detta avsnitt, och om sådana ändringar är väsentliga kommer en notis att inkluderas på webbplatsens hemsida under en tid. Om du har några frågor om integritet på någon av Novarums webbplatser eller om våra webbpraxis, vänligen kontakta oss på: kontakt@novarum.se.