fbpx

Freddie Larsson

Kan jag - så kan du! Freddie ledarskapsförfattare och grundare av en ny tids ledarskap, det självspeglande ledarskapet™. Se och hör en fantastiskt inspirerande och entusiasmerande som öppet berättar om sin spännande resa till högt uppsatt chef.

Områden:

Bokningsförfrågan för Freddie Larsson

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

Kan jag – så kan du!

Freddie är bråkstaken som blev ledarskapsförfattare och grundare av en ny tids ledarskap, det självspeglande ledarskapet.

I dag är Freddie verksam som enhetschef i en organisation med över 1200 anställda. Han är också småbarnsfar, föreläsare, utbildare, mentor och inom kort också publicerad författare till boken det självspeglande ledarskapet. Se och hör en fantastiskt inspirerande och entusiasmerande föreläsare som öppet  berättar om sin spännande resa från bråkstake till högt uppsatt chef. Med glimten i ögat lyckas Freddie balansera ett å ena sidan tydligt och strukturerat ledarskap med å andra sidan en solidarisk och människoälskande livssyn.

100 % av alla medarbetare är människor och 100 % av alla chefer är människor, den som därför inte inser att ledarskap handlar om människan och individen kommer inte att lyckas menar Freddie. Freddies ledarskapsfilosofi bygger på att varje individ är en del i ett större sammanhang. Sammanhanget kan vara en familj, grupp, avdelning eller organisation. Det är ledarens uppgift och ansvar att förmedla sammanhanget och genom det skapa rätt förutsättningar för individen. Freddie menar att det finns ”inga eller alla ledarstilar”, varje individ och ledare är unik och måste tillämpar sitt ledarskap utifrån sina egna känslor, värderingar, erfarenheter och kunskaper.
Freddie menar vidare att den ledarskapliga frågan inte längre handlar hur vi får medarbetarna att uppfylla verksamhetens mål, utan hur vi skapar verksamheter som motiverar, inspirerar och utmanar medarbetarna att nå sina egna mål och drömmar. Samtidigt som vi fortsätter betjäna kunder och skapa lönsamhet.

Ämnen som Freddie talar om:

 • Det självspeglande ledarskapet (DSL) – En filosofi byggd på individen i dig som ledare & dem du har att leda
 • Att leda generation Y – så lyckas du få med dig 90-talisterna
 • Våga, vilja vara chef – chef & ledare i samma person, inte alltid så självklart, en ny roll, den ledande chefen
 • Ledaren som hantverkare – medarbetaren är ett dyrbart verktyg som måste behandlas med omsorg & respekt
 • Produktivt ledarskap – mötet, schemat & disciplinen. Att göra rätt saker, inte saker rätt
 • Verksamhetsstyrning – Från vision till måluppfyllelse, vi strategi, målstyrning, planering, uppföljning & delaktighet
 • Affärsmannaskap – värdeskapande leverans utifrån verksamhetens/kundens faktiska behov
 • Motivera mera – så enkelt motiverar/inspirerar du dina medarbetare
 • Förändringsledning enligt MFAF-modellen – praktisk förändringsledning behöver inte vara så svår, lär dig knepen
 • Lyft verksamheten genom utvecklingssamtalet
 • Kommunicera mera – Att nå fram med ditt budskap, kommunikationsplanen
 • Så enkelt får du nöjda kunder/användare – Nå framgång genom ifrågasättande och verklig lyhördhet
 • Kulturen är A & O – Varför är kultur så viktig och hur skapas den

Det självspeglande ledarskapet
Det självspeglande ledarskapet (DSL) är varken en ledarstil eller en ledarskaplig teori som redogör för hur du ska eller inte ska agera som chef och ledare. Det är ett förhållningssätt, en filosofi i hur du kan nå framgång genom att utgå ifrån dig själv som individ.
Allt vi gör, säger, känner och ger uttryck för åskådliggör vem vi är. Den vi är speglar (där av självspeglande) vårt ledarskap. Vi är alla olika, även du och det måste du acceptera och ta lärdom av. Vi är alla unika, och därför har vi alla rätten att bli särbehandlade.

De fyra “själven” är metod, ett hjälpmedel för att utveckla dig själv och ditt ledarskap. Din person är uppbyggd av många och komplexa delar, några av dem är instinkter, vanor, beteende, värderingar och moral. Teoretiska modeller och verktyg kan inte få dig att ändra dina invanda och instinktiva beteenden, till det behöver du något djupare, inom det självspeglande ledarskapet används bland annat de fyra “själven”. Självinsikt, Självkänsla, Självacceptans och självdisciplin.