fbpx

Else Ekstedt

Fokus på ledarskap. En föreläsning där förhoppningen är att kunna väcka intresse hos chefer på höga höjder i organisationen för ledarskap i bemärkelsen kommunikation.

Områden:

Bokningsförfrågan för Else Ekstedt

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

Fokus på ledarskap

En föreläsning där förhoppningen är att kunna väcka intresse hos chefer på höga höjder i organisationen för ledarskap i bemärkelsen kommunikation. Elses erfarenhet säger att de som främst kommer, är de redan ”frälsta”, de som tar sitt ledarskap på allvar, de som redan är goda kommunikatörer och vill utveckla denna förmåga vidare. Det är heller inte fel. 

Fokus på ledarskap verkar minska ju högre upp i organisationen man kommer. Och det får konsekvenser. Det ligger konkurrensfördelar och kostnadseffektivitet i ett mera utvecklat ledarskap.

Else har skrivit böckerna:

”Att leda platta organisationer utan att själv bli tillplattad”

”Att leda chefer”

Else Ekstedt  jobbar som organisationskonsult, ledarutvecklare och utbildare inom privat som offentlig verksamhet, och har i sitt arbete med ett speciellt fokus på mellanmänsklig kommunikation och samverkan. Else har också lång erfarenhet av personalarbete inom industrin före högskolestudier som resulterade i fil. Känd i beteende vetenskapliga ämnen. Senare följde också psykoterapeutisk utbildning. Hon har många års erfarenhet av ledar- och grupputveckling och är dessutom författare till ett flertal böcker i ämnet.