fbpx

Elsa Lidén

Elsa Lidén har under sina femton år som ledarskapskonsult arbetat med mycket chefsstöd både inom offentlig förvaltning och inom privata näringslivet. Hennes kunder har ofta representerats av kvinnliga chefer på styrelse- och förvaltningsnivå samt mellanchefer.

Områden:

Mer information:

”Bjud in hästen som träningspartner i ledarskapet”

Hästen accepterar inte ett otydligt ledarskap. Hästen ger dig som ledare omgående spegling av hur du når ut i ditt ledarskap, hästen uppfattar blixtsnabbt din självkänsla, din självkännedom och ditt självförtroende och kommer på ett tydligt, men även ansvarsfullt sätt, med kärlek och respekt, att spegla din kraft och din auktoritet.

Denna föreläsning handlar om att stödja chefer till alternativa förhållningssätt i sin verklighet, föreläsningen visar också hur hästen, konkret och tydligt, kan bli din partner för att förbättra ditt ledarskap.

Båda relationerna häst/ryttare och grupp/ledare bygger på ett ömsesidigt beroende, på lyhördhet och på ett tydligt ledarskap där missförstånd kan vara mycket kostsamt för båda parter.

Hästen ger dig som ledare omgående spegling av hur du når ut i ditt ledarskap, vilka signaler du uppfattar från din omgivning och vilka signaler du ger tillbaka, dvs. det som bygger din trovärdighet som ledare. Kunskaper som också går att erövra tillsammans med medarbetare och arbetsgrupper, men inte så tydligt, konkret och framförallt inte så snabbt som i samspelet med hästen.

Den uppfattar ditt kroppsspråk, ditt sätt att andas och hur du som individ bär fram hela ditt väsen, detta för att snabbt kunna rangordna dig inom flocken och att avgöra om du är en värdig ledare. Hästen uppfattar blixtsnabbt din självkänsla, din självkännedom och ditt självförtroende och kommer på ett tydligt men även ansvarsfullt sätt, med kärlek och respekt, att spegla din kraft och din auktoritet.

Elsa Lidén har under sina femton år som ledarskapskonsult arbetat med mycket chefsstöd både inom offentlig förvaltning och inom privata näringslivet. Hennes kunder har ofta representerats av kvinnliga chefer på styrelse- och förvaltningsnivå samt mellanchefer. Uppdragen handlar för det mesta om att stödja kunden till alternativa förhållningssätt till sin verklighet, eftersom det i många fall kräver stort tålamod och lång uthållighet för att förändra de förutsättningar vilka cheferna verkar inom.

Bokningsförfrågan för Elsa Lidén

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!