fbpx

Barbro Fällman

”Retorik och kommunikation som motivationsfaktor”. Filosofer har under århundraden studerat varför vissa talare är så framgångsrika medan andra inte är det. Det finns, har det visat sig, ett klart mönster bakom framgångarna. Detta mönster kan alla lära sig. En föreläsning/utbildning där effektiv kommunikation är i blickpunkten. Barbro Fällman har framgångsrikt arbetat med retorik och internationell kommunikation i Skandinavien och Europa. Med sin pedagogiska bakgrund som metodiklektor och sina gedigna språkkunskaper når Barbro goda resultat.

Områden:

Bokningsförfrågan för Barbro Fällman

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!

Mer information:

”Retorik och kommunikation som motivationsfaktor”

Filosofer har under århundraden studerat varför vissa talare är så framgångsrika medan andra inte är det. Det finns, har det visat sig, ett klart mönster bakom framgångarna. Detta mönster kan alla lära sig och applicera på försäljning, kommunikation, förhandling, konflikthantering eller vilka mål man än har. En föreläsning där effektiv kommunikation är i blickpunkten

Föreläsningen tar upp ex. följande punkter:

  • Retorik och kommunikation som motivationsfaktor
  • Förberedelser och planering
  • Struktur och metoder


Ett muntligt anförande ska planeras väl. Det gäller framför allt att sträva mot enkelhet och kanske våga utelämna information ibland. Att som föreläsare kunna avsluta i tid och i stället väcka ett så stort intresse hos åhörarna att de vill göra egna efterforskningar i ämnet, är en konst i sig.

Enligt den antika traditionen ska talaren kunna visa tre grundläggande moment; karaktär (ethos), kunskap (logos) och känsla (pathos). Det är först när man behärskar dessa tre som man blir en trovärdig talare, något man måste vara för att nå fram med sitt budskap.

Barbro Fällman arbetar utifrån principen att klassisk retorik har mycket att lära dagens människor. Ur den gamla vetenskapen lyfter hon fram det som är användbart i dag och skräddarsyr sedan sina kurser efter deltagarnas arbetsuppgifter och behov.

I föreläsningen får man lära sig effektiv argumentationskonst (argument= bevisföring), där viktiga moment som fakta, motargument, lösning och konsekvens effektfullt bäddas in av en väl förberedd inledning och avslutning. Oavsett vilket utgångsläget är handlar det aldrig om någon lång inlärningsprocess. Alla kan på relativt kort tid både lära sig hantverket och träna sig till färdigheten.

Barbro Fällman har framgångsrikt arbetat med retorik och internationell kommunikation i Skandinavien och Europa. Med sin pedagogiska bakgrund som metodiklektor och sina gedigna språkkunskaper når Barbro goda resultat i såväl små som stora grupper. Barbro menar att den antika talekonsten, retoriken, ligger till grund för all effektiv kommunikation och ger med enkla medel konkreta tips på individuell utveckling.