fbpx

Anne Fant Ekman

Anne Fant Ekman har en bred kompetens inom skolfrågor. Hon har arbetat på lågstadiet i cirka 20 år, och varit svenska 2-lärare och speciallärare på högstadiet, samt är utbildad specialpedagog, som gått ledarutbildningar bland annat UGL-kurser. Hon har intresserat sig speciellt läs- och skrivinlärningsprocessen, fonetik och allmän språkvetenskap samt psykosociala arbetsmiljöfrågor både ur ledarskaps-, lärar- och elevperspektiv. Hon har varit skådespelerska och medverkat i tv-, teater och filmproduktioner. Anne Fant är även utbildad journalist och arkeolog. Hon har studerat jordens utveckling, kulturella system, och sociala system på mikro- och makronivåer i historiska perspektiv.

Områden:

Mer information:

”Även lärare är människor eller ….?”

”En skola för alla” är en underbar vision. Likaså att ”Skolan är spjutspetsen till framtiden”, men är det faktiskt inte så att ”Skolan är krigszonen mellan det onda och det goda”?

Vid föreläsning ställer Anne Fant utvecklande frågor kring arbetsmiljön och pekar på möjligheter till en god process för att effektivisera samarbetet och utveckla den psykosociala arbetsmiljön. Målet är att ge skolan en fungerande Arena i vardagen. Anne Fant baserar föreläsningen på organisationsteori,  teorier om förändringsprocesser och varvar med förståelsebaserad kunskap från elev-, lärar- och ledarperspektiv.
Vardagen är viktigast, är valspråket.

Skolan är framtiden. Därför bör alla i skolan ses som värdefulla, unika och viktiga resurser för samhället.
Vid föreläsningen presenteras idéer om hur skolan och utbildning ska kunna vara navet i samhället lokalt, regionalt och nationellt för att förhindra utslagning.

Anne Fant lyfter fram att just Du är viktig som samhällsmedarbetare. Hon ser gärna att alla som jobbar vid eller ihop med skolan, exempelvis administratörer, politiker, personliga assistenter, matsalspersonal och så vidare, är med vid föreläsningarna.

Anne Fant vill även nå föräldrar och anser det värdefullt att nå kommunala ledare, sociala myndigheter och näringslivet. Hennes idéer baseras på estetik, kultur och förändringsprocesser via handledningsteknik i föreläsningsformat.
Anne Fants föreläsning blir en hjälp att utveckla medarbetarnas sätt att kommunicera, en grundbult i personalens verktygslåda och i Bra Personligt Ledarskap. Anne Fant föreläser med allvar och humor.

Grunden är ordet TILLSAMMANS. Det är universums viktigaste ord?

Individer, grupper och organisationer kan lyfta verksamheter med hjälp av goda samtal.
Hon är utbildad handledare från Göteborgs universitet. Vid tidigare handledning på skolor har Anne fått följande ”betyg”.

”Du ställde modiga frågor”

”Det är en erkänt svår grupp att handleda, du klarade det mycket bra”

”Vi hade en psykolog som handledare innan, du var bättre”…

Ett resultat av handledning var att olika personalkategorier vid en skola utvecklade sina arbetsformer och stöttade varandra mer som individer både utifrån personlighet men även utifrån sin respektive yrkesprofessioner.

Anne Fant Ekman har en bred kompetens inom skolfrågor. Hon har arbetat på lågstadiet i cirka 20 år, arbetat på skoldaghem 4.5 år, och varit svenska 2-lärare och speciallärare på högstadiet, samt är utbildad specialpedagog, som gått ledarutbildningar bland annat UGL-kurser. Hon har intresserat sig speciellt för historia, matematikdidaktik och läs- och skrivinlärningsprocessen, fonetik och allmän språkvetenskap samt psykosociala arbetsmiljöfrågor både ur ledarskaps-, lärar- och elevperspektiv. Hon har varit skådespelerska och medverkat i tv-, teater och filmproduktioner och lyfter allvarliga frågor med seriositet samt humor och emellanåt livligt kroppsspråk . Anne Fant är även utbildad journalist och arkeolog. Hon har studerat jordens utveckling, kulturella system, och sociala system på mikro- och makronivåer i historiska perspektiv.

Bokningsförfrågan för Anne Fant Ekman

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!