fbpx

Agneta Zimmerman

Agneta Zimmerman har apotekareutbildning med en bred erfarenhet inom det naturvetenskapliga fältet. Samarbetar med konstnären och Montessoriläraren Sylvia Mård med vars hjälp ett fantasifullt bildmaterial tagits fram.

Områden:

Mer information:

”Ha jämvikt och balans i din mat!”

Många röster höjs idag när diskussioner om matvanor och fetma kommer igång. Vi ser hur barnfamiljerna fyller kundvagnarna i snabbköpet med alls slags onyttigheter.
Vad göra? Hur stoppa viktökningen bland barn?

Det finns en viktig resurs som ännu är outnyttjad – barnet självt.

Att lära barn förstå vad som händer i kroppen när man lever på ”Fanta och lösgodis”, det är att ge barnet en egen plattform att stå på.

Barn är kloka. När barnet förstår – och drar sina egna slutsatser – underlättar det för barnet att säga nej till alltför mycket lösgodis och läsk. Sedan kan vi vuxna ta efter!
Tänk efter, vilka är det som lärt oss att använda cykelhjälm och att sopsortera?

Att ta hjälp av barnets nyfikenhet och intresse och bygga upp kunskap hos de kommande generationerna – det är Agnetas vision med sina föreläsningar, som lär ut basfakta runt vårt näringsintag.

Kunskapslyft för barn och vuxna

Bakgrund: Vi tål inte för mycket socker (glukos) och andra snabba kolhydrater. Kroppen har ett försvar i hormonet insulin.

Varför detta?
 Höga halter glukos innebär en fara för de proteiner som finns i våra celler och i vårt blod. Proteiner som alla har sina speciella uppgifter. Glukos reagerar med proteinet och förstör dess tredimensionella form och därmed också dess funktion. Diabetiker får njur- och ögonskador som resultat av glukosets skadeverkan.

Glukos är alltså en reaktiv molekyl, som glatt ger sig på andra om tillfälle finns. Kroppen mobiliserar då sitt insulin för att förhindra detta påhopp. Resultat: Höga insulinnivåer.

Insulinet verkar anabolt och agerar för att bygga upp fettdepåerna i kroppen.
Resultat: Fetma men även annan obalans.

En effekt av intag av stor mängd snabba kolhydrater är att det ger upphov till en ordentlig insulinsekretion. Det är kroppens försvar mot de anstormande glukosmolekylerna. Blodsockret sjunker därvid – tyvärr lite väl snabbt, vilket ger upphov till för lågt blodsocker.

Resultat: Trötthet, irritation och bristande koncentration. Man vill ha godis, läsk eller choklad för att kvickna till och därmed är man inne i en ond cirkel.
 Bättre är emellertid att välja en grov brödbit för att i stället förse kroppen med lite långsamma kolhydrater. Eller varför inte en skalad morot?

Den enskilda människan utgör en aldrig sinande resurs. För företagare gäller det att ta vara på denna, och låta människor få utveckla sina inneboende krafter. Kroppen är en sofistikerad maskin, så komplicerad att det är svårt att förstå för den oinvigde.
 
Att konkretisera det abstrakta, d.v.s. med bildens hjälp göra verkligheten greppbar och fattningsbar, leder till

Förståelse -> Insikt -> Förändring

Boka därför en föreläsning för att utveckla insikten och förståelsen för hela organisationens anställda.

Agneta Zimmerman har apotekareutbildning med en bred erfarenhet inom det naturvetenskapliga fältet. Samarbetar med konstnären och Montessoriläraren Sylvia Mård med vars hjälp ett fantasifullt bildmaterial tagits fram.

Bokningsförfrågan för Agneta Zimmerman

Det är kostnadsfritt att skicka förfrågan till Novarum. Skicka din bokningsförfrågan via formuläret nedan så återkommer vi inom kort. Spar tid – vinn kvalité, låt oss göra jobbet!