Tony Berglund

Medvetna val- framtidens ledarskap

Det största och mest kostsamma hindret mot att öka sin självmedvetenhet och göra medvetna val är rädslan för förändring. En chef som inte accepterar förändringar hämmar personalens kreativitet. En arbetskollega som vill att allt ska vara som det alltid varit skapar låsningar i gruppdynamiken.
Resultatet blir ofta röda siffror på sista raden. Och tittar vi lite längre fram, där Gig-ekonomin redan indikerar allt fler egenföretagare, kommer människor som inte välkomnar förändring att hamna i arbetsmarknadens kylrum. Framtidens arbetskraft tar egna initiativ till utveckling och uppdatering
genom att vårda ett speciellt mindset; att se livet som en kontinuerlig lärandeprocess. Ökad självmedvetenhet och medvetna val stärker individen i den processen. Sist men inte minst, om du inte kan göra medvetna val, det vill säga om du inte har tagit reda på vilken din drivkraft är, vem du
är bakom dina roller, är risken stor att du fastnar i ett negativt mönster som drabbar dina närmaste i form av själslig smärta.

I den kontexten skapar ökad självmedvetenhet och medvetna val en känsla av äkta lycka.

Tony Berglund delar med sig av verktyg och tekniker för att göra medvetna val. Deltagarna är välkomna att ställa frågor och skapa dialog under föreläsningens gång. Dragningen kompletteras med bilder och ljud för att aktivera flera sinnen. I samarbete med Lovakademy jobbar Tony med långsiktiga
utvecklingssprocesser för bolag som är i behov av att vända en negativ trend eller står inför en expanderande fas.

Tony är aktuell med sin självbiografi Mitt hjärta var aldrig fruset.

Ämnen som Tony talar om: 
Drivkraft
Medvetna val
Förändring
Mindset
Gruppdynamik
Ledarskap
Kreativitet

Tony Berglund bjuder in deltagarna på en utlämnande berättelse om hans resa från destruktiva irrvägar och livsfarliga bergsbestigningar till kreativitet och entreprenörskap. Hans föreläsning berör även den inre resan som förde honom från förvirring till självkännedom och från rädsla till kärlek.