Stefan Lindström

Personal & organisationsutveckling

 

Eftersom utveckling och förändring går hand i hand inspirerar Stefan Lindström åhörarna till att vilja och framförallt våga förändra, samt ger effektiva metoder och verktyg. Han pratar bland annat om psykisk ohälsa på arbetsplatsen kopplat till vad som skapar delaktighet och engagemang, kontra vad som triggar känslor av fara, hot och rädsla. Vad påverkar olika arbetsplatskulturer mer än strukturer och vad lägger vi mest fokus på?

För att nämna ett ämne där Stefan blivit utvald bland Sveriges främsta experter att tala om på HR-dagen – Digitaliseringen.
Digitaliseringen gör att kraven inom IT-hantering ökar och Stefan har uppmärksammat konsekvenserna för vårt ökade IT-användande och ger råd och stöd för hur vi kan hantera detta på ett rationellt sätt.

Stefan har som enda svensk blivit uttagen att tala på The International Conference on Thinking – dessutom tre gånger i följd. På konferensen deltar världens främsta inom utbildning, ledarskap, näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö samt humaniora.

I Sverige är han kanske mest känd som skaparen av EPT-testet, beteendeprofiltest samt IAD-testet (Internet Addiction Disorder) – stress- och beroendetest. 

Han här även fått tala på TEDx talks 2018

Exempel på ämnen

Personalutveckling, Digitalisering, Arbetsmiljö, Stressförebyggande, Friska arbetsplatser, Motivation & drivkrafter, Utveckling & förändring, Mötesteknik & möteskultur, Time management.

Stefan Lindström har i snart 20 år hjälpt en mängd företag & organisationer i en rad olika branscher och i sitt dagliga med b.la. rekrytering och var kanske först i Sverige med det som i dag kallas - Talent management.
Därav sina kunskaper genom forskning och studier utomlands, såsom på Boston University School of Management (2005) och Harvard University Extension School (2006).