Maria Nilsson

Kommunikation - hållbar utveckling - möjligheter

”Vad är det du inte förstår? Jag har ju redan sagt vad som ska göras!”

”Jag förklarade uppgiften i detalj, ändå såg hon så frågande ut när jag var klar”.

”Han vill inte lyssna och är oengagerad. Varför kan han inte visa intresse när jag pratar?”

Kanske känner du igen dig i något av citaten ovan. Du har gjort ditt absolut bästa för att den du pratar med ska förstå det du vill att den ska förstå, ändå så når du inte hela vägen fram med ditt budskap.

Det handlar om kommunikation.

Mötarskap

Ska det vara så svårt? Ja om vi inte är medvetna om hur vi kommunicerar. En del kanske skulle säga att den personen har det naturligt, att den är en talang på att få fram sitt budskap, få med gruppen och motivera till förändring.

Ja en del kanske gör det naturligt och omedvetet…Jag menar att vi alla har möjlighet att träna oss på att medvetandegöra förmågor som är viktiga i kommunikation där allt börjar med att möta. Därför pratar jag hellre om mötarskap, som är helt avgörande i ett ledarskap. Men hur möter man egentligen andra människor för att få till ett önskat och gemensamt hållbart resultat? Och när tog du ett möte med dig själv senast, för att utvecklas hållbart i det du ska prestera i? Nyfiken på att påbörja din träning i mötarskap genom kommunikation?  Välkommen med din förfrågan.

Hjärnans möjligheter

”Det här är ingen j-a lekstuga”.

För många är lek motsats till jobb och allvar. Men att leka är att skapa, vara kreativ och flexibel där leken tränar våra inre förmågor. I leken finns bara framtid där inga regler, strukturer eller gränser i nutid tas hänsyn till. Det ger oss nya möjligheter som kan användas i kommande tider där vi inte vilka lösningar vi behöver ta till.

Att leka är ett sätt att träna hjärnans möjligheter. Ett annat kraftfullt och enkelt verktyg att träna hjärnans resurser på är genom extremt långsamma rörelser. Rörelser som bidrar till att träna din hjärnas fysiska och mentala resurser, där du utvecklas hållbart i den riktning du önskar. Med lite träning är det en enkel aktivitet att lära sig utföra själv för att må bättre, lära bättre och prestera bättre. Vilket utvecklar din inre kommunikation. Välkommen med din förfrågan.

Om Maria

Min bakgrund kommer framförallt från idrotten, där jag arbetat både med att utveckla föreningar och ledare, coacha presterande individer, designa utbildningsprogram och mycket mer. Det var också härifrån idén föddes att bidra utanför idrotten.

Jag använder mig av flera pedagogiska aktiviteter i mina uppdrag så som föreläsning, diskussion, film, övning, reflektion m.m. Det säkerställer ett bättre lärande där du tränas i viktiga förmågor i kommunikation så att du har kompetenserna kvar hos dig när jag lämnar.

Mötarskap och hjärnans möjligheter är två aktiviteter som påbörjar din träning i kommunikation.  

Sagt om Maria

"Wow, vilken föreläsning! Så tydligt och pedagogiskt. Du lyssnar, bekräftar och bemöter deltagarnas frågor på ett unikt sätt".

Cecilia Hjälmroth, In the Pink