Jehoshua Kaufman

Mobbing-kränkande särbehandling

Jehoshua Kaufman föreläser utifrån tre olika teman. 

Ett område som kommer att diskuteras är situationen där chefen mobbas och kränks av sina medarbetare.

Utifrån decennier av erfarenhet inom arbetspsykologin och otaliga relevanta situationer kommer temat att diskuteras och konkreta handlingsalternativ att beskrivas. Jehoshua Kaufman är psykolog med stor kunskap om chefskap. Han har även skrivit som gästkrönikör i Svenskt Näringsliv. 

"Arbete som hälsofaktor"
Här utmanar han idén om arbete som stressande och farligt. Utifrån de salutogena begreppen beskriver Jehoshua, på ett lustfyllt sätt, hur arbete, arbetsplatsen och kollegorna bidrar till att människor som arbetar mår bättre och har bättre fysisk och psykisk hälsa.

I föreläsningarna erbjuder han konkreta råd och beskrivningar om hur man kan tänka och agera för att göra arbetsplatserna ännu mera hälsobringande.

"Stress och psykiska besvär på arbetsplatsen"
Jehoshua beskriver och ger konkreta råd hur man, som chefer och kollegor, upptäcker och hanterar medarbetare som mår psykiskt dåligt. I föreläsningarna ger han många konkreta exempel och föreslår olika användbara strategier för att vara en hjälp och ett stöd i dessa situationer.

Jehoshua har skrivit två böcker utifrån sina erfarenheter.

Den senaste boken heter "i Huvudet på en chef" och är en samling av olika situationer som chefer ska hantera. Flera av dessa situationer återkommer i hans föreläsningar.

Senaste bok som kom ut i januari handlar om hur man som chef ska hantera mobbing och kränkande särbehandling. Jehoshua kommer att höll föreläsningar i bland annat Malmö feb/mars 2018.

Jehoshua Kaufman är psykolog och entreprenör med stor kunskap om chefskap. Han har även skrivit som gästkrönikör i Svenskt Näringsliv.