Elisabeth Wahlin

100 % inspiration!

med inspiratören och författaren Elisabeth Wahlin

En lättsam inspirationsföreläsning om: drivkraft, energi, inställning och bemötande

–  fyra hörnstenar för en bättre arbetshälsa och glädje i vardagen.

Med glimten i ögat, humor och en sprudlande entusiasm bjuder Elisabeth på interaktivitet, unikt bildspel samt storytelling när den är som bäst!

Hennes specialitet är personlig utveckling och självledarkap med fokus på vad som driver oss framåt och ger oss mer energi.

När du blir mer medveten om vad som driver just dig, hur du hittar din energi och hur du kan jobba med din inställning och bemötande, blir det enklare att fatta beslut, leda och samarbeta. Alla är vinnare!

 

Du får

konkreta verktyg till hur du kan hitta nyckeln till dina drivkrafter och energin i vardagen genom en speciell drivkraftsmodell och energiboost-program – en plattform som hjälper dig att motivera både dig själv och andra – såväl i arbetslivet som privat.

”100% inspiration” har olika tidsformat från 45 min till 1,5 timme och Elisabeth anpassar sin föreläsning efter målgruppen. Hon har haft hundratals öppna och skräddarsydda inspirationsföreläsningar för företag och organisationer i olika branscher runt om i Sverige. 

Hennes föreläsning svarar bland annat på följande frågor:

  • Hur hittar du dina drivkrafter?
  • Vad krävs för att orka mera och inte ge upp?
  • På vilket sätt kan du påverka din inställning?
  • Hur bemöter du dig själv och andra?

Detta tar du med dig:

INSIKTEN OM

  • din egen drivkraft, som gör det enklare att fatta rätt beslut och ger energi och välbefinnande i vardagen.
  • dina energigivare, som bidrar till bättre hälsa, livslust, glädje och ökar förmågan att se möjligheter.
  • din egen inställning och bemötande, som leder till en öppnare attityd och mer välkomnande sätt.

 

filmklipp:

3 minuter         https://youtu.be/k9ltsQ0XOvU

30 sek                https://youtu.be/eiASUiP8D40