Charlotte Kvarnhem

Livsglädje? Det väljer du!

År 2000 lämnade Charlotte Kvarnhem ett miserabelt missbruk bakom sig och tänkte att livet nu skulle bli en enklare match. Bara några år in i drogfriheten rämnade marken under hennes fötter när hennes dotter Anna dog. Vägen tillbaka till livet kom att handla om att välja fokus. Att våga se storheten i de svåraste motgångar och välja att omvandla dem till viktig livskompetens.

Charlotte bjuder på en inspirerande föreläsning om att leda sig själv till att känna livsglädje. Det finns ingen sorg som inte kan innefatta glädje. Och det finns aldrig fog för negativt tänkande, varken i privatlivet eller på arbetsplatsen. Vi har alla ett val att göra för att leda oss själva genom livet. När vi noterar våra tankemönster och väljer ett perspektiv som gynnar vår resa belönar livet oss med oändlig livsglädje.

Under många år har Charlotte föreläst om Det inre ledarskapet. Nu har hon satt ihop en ny föreläsning som passar alla, som vill bli bättre på att leda sig själva till större välmående och livsglädje. Föreläsningen sätter fokus på det negativa tänkandets smittsamma spiral och belyser varför det är så mycket enklare att vara negativ, om man är van vid det.
Hennes grundtes är att vi själva bestämmer hur vi ska känna oss, genom val av fokus. Genom övning kan vi notera våra tankemönster och välja andra perspektiv för att vara i större glädje oavsett livsutmaning.

En rolig och tänkvärd föreläsning som brukar ge en tankeställare och många igenkännande skratt. Föreläsningen ges i hela Sverige.

Så här har några deltagare sagtr:

”Jag tar med mig att det egentligen är lättare att tänka positivt”

”Charlotte är rolig och det var skönt att skratta när jag kände igen mig i den sura gubben som satt i mentalt fängelse”

”Nu tror jag vi kommer att påminna varandra på jobbet om hur vi ska tänka när det blir för stressigt”

Charlotte Kvarnhem är internationellt certifierad coach och driven entreprenör. En uppskattad föreläsare som sedan 2006 inspirerat många, kring teman som personligt ledarskap, kreativitet och reflektion, hos kunder som t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Resurstorget Sverige, Viadidakt, m.fl.