Caroline Murray Carlsson

”Kreativitet – utmana dina tankemönster!”

Vad är egentligen möjligt? Mycket mer än vi tror! Invanda tankemönster och en stressig tillvaro gör att vi sällan stannar upp och utmanar de sanningar vi lever efter. I en värld där vi premieras för att tänka rätt snarare än att tänka nytt gör människor likadant. Likadant som de alltid har gjort, och likadant som andra. När vi tappar kreativiteten minskar också vår förmåga att utveckla oss själva, våra liv och våra arbeten.

Föreläsningen ”Kreativitet – utmana dina tankemönster!” handlar om hur vi kan utmana våra tankemönster och bli mer kreativa. Caroline ger er tio konkreta tips på metoder som ökar vår problemlösningsförmåga. För varje tips ges exempel, och deltagarna får chansen att öva på några av punkterna direkt.

Caroline Murray Carlsson är VD och kommunikationsrådgivare i eget företag. Caroline har lång erfarenhet av arbete med kreativitet och kommunikation inom såväl kommersiella företag som ideella organisationer. Caroline är också en flitigt anlitad föreläsare och kursledare i kommunikationsrelaterade ämnen, och har bland annat anlitats av Annonsörföreningen, Berghs School of Communications och Mälardalens Högskola.