Angela Ahola

Efter 7 sekunder har vi dömt en människa

Man får bara en chans att göra ett första intryck. Psykologidoktorn Angela Ahola vet hur du lyckas - utan att öppna munnen. Det du säger står för sju procent av ditt budskap - Lär dig kommunicera rätt med resten.

Vi har ett antal olika ickeverbala kanaler vi kommunicerar via. Mer eller mindre medvetet. Med rätt kunskaper om dessa kan vi skapa en hävstångseffekt inom en organisation.
Lär er finliret om hur arbetslaget kan använda sig av ickeverbal kommunikation för att förmedla rätt budskap om företaget, produkten och sig själva.

Bättre kommunikation = Bättre lagarbete & kundrelationer = Mer försäljning

En föreläsning om kommunikationen som aldrig håller tyst. Om att ta kontrollen över den och förmedla det man avser. Konkreta verktyg att direkt applicera i vardagen.


"Detta är definitivt kunskap jag inte vill att mitt team ska vara utan. Ett uppriktigt, trovärdigt och professionellt intryck är A och O i alla mänskliga interaktioner. Detta lyckades Angela förmedla till oss på ett tydligt, inspirerande och energifyllt sätt vilket vi i efterhand märkt engagerat oss alla på ett fantastiskt sätt" - Mats Holmberg, företagsägare.

Angela Ahola är imagespecialist och doktor i psykologi. Angela har sedan 15 år tillbaka erfarenhet av psykologin bakom det första intrycket, image samt annan ickeverbal kommunikation. Förutom detta är hon även Certifierad livförsäkringsmäklare med specialitet förmögenhetsrådgivning från Handelshögskolan i Stockholm. Angela är utbildare, föreläsare och inspiratör. Hon har undervisat både inom näringslivet som inom den akademiska världen inkl Stockholms Universitet och Polishögskolan. Hennes forskning har lett till akademiska publikationer och omnämns ofta i press om bl a skönhetsideal, utseende, makt, stil, karriär och juridiska bedömningar. Hon framträder regelbundet i inhemsk och internationell tv.