a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö #

Föreläsare som börjar med G

Göran Boll

Göran Boll

Århundradets viktigaste kompetens.

Parallellt med allt annat viktigt i vår allt mer utmanande värld – är förmågan att, oavsett det yttre, själv kunna stå stadigt centrerad i den egna tillvaron, personligen så väl som professionellt. Att få tillgång till tidlösa verktyg som kan åstadkomma detta måste ses som en av dagens, morgondagens – kanske till och med århundradets viktigaste kompetenser att äga i sin verktygslåda.

Göran är utbildare, kursledare och yogaterapeut. Han föreläser på svenska och engelska och har i snart 30 års tid introducerat dessa verktyg vid flera tusen tillfällen, inom vården, i näringslivet, inom politik och försvar, på högskolor och universitet – internationellt föreläst på forskningskonferenser i London, Boston och på ett av världens äldsta yogaforskningsinstitut i Indien – Kaivalyadhama

Gunilla Järnblad

Gunilla Järnblad

Ät mer - inte mindre!

Att äta hälsosamt handlar inte bara om att väga mindre och leva längre. Lyssna på Gunillas föreläsning och du kommer att leva länge på den.

Gunilla Järnblad är näringsfysiolog, fil kand och "kostnär". Hon arbetar med information kring mat-livsstil-hälsa - som skribent och är en flitigt anlitad föreläsare med gedigen utbildning och mer än 20 års erfarenhet av folkhälsoarbete.

Gunilla Ladberg

Gunilla Ladberg

”Hjärnstress eller hjärnhälsa?”

All stress är hjärnstress. Det är i hjärnan allt börjar: stress och utbrändhet, men också effektivitet och arbetsglädje. Idag är hjärnan ofta överbelastad och understimulerad – samtidigt.

Gunnar Martin Aronsson

Gunnar Martin Aronsson

THE SECRET – Hemligheten

Gunnar Martin Aronsson skapade 2007 den första svenska kursen som baserade sig på THE SECRET och har presenterat materialet i Aftonbladet Kropp och Själ, Radio Malmöhus och TV4.

Gunnel Ottersten

Gunnel Ottersten

"Kan Själv – verktyg för mer livskraft"

Gunnels kompetens har utvecklats genom engagemang i kyrkan, som söndagsskollärare, administratör, projektledare och säljare. Gunnel är själv utbildad och har utbildat andra i både ideell verksamhet och i företag.

Gullmay Idman

Gullmay Idman

Motivation, Mål och Mening

Vissa människor får andra med sig. De är ledare, på gott eller på ont.
En del av dessa entusiasmerar sina medarbetare, sina barn, sina elever osv.
Nu handlar inte föreläsningen enbart om att motivera och leda andra.

Gullmay Idman är författare och illustratör till flera småskrifter, varav "Det sprider sig" är ute i en upplaga om 185 000 ex och handlar om attityder. Andra handlar t ex om självförtroende, konflikter, kriser, missbruk, kommunikation, lust, ansvar och ledarskap. Gullmay har en bakgrund i statsför- valtningen som ekonomi- och personaladministratör och insåg då att ekonomin blir bättre om människor trivs och får möjlighet att utvecklas. Nu arbetar Gullmay som föreläsare och över 50 000 personer har lyssnat på henne.