Novarum Talarförmedling

Namnet NOVARUM är en sammansättning av tre latinska ord; novare som betyder nyskapande, rum som betyder just rum eller mötesplats, nova som betyder uppflammande stjärna som kastar ut stora mängder energi från stjärnan.

Bakom varje ny företeelse finns en idé som är sprungen ur en vision. Vår vision är att samla och förmedla unik kompetens och vara den viktigaste framgångsfaktorn för utveckling och tillväxt.

Vi vet att det finns ett stort behov av kompetens för att uppnå utveckling och tillväxt i Sverige. Vi vet också att det finns mycket kompetens att tillgå. Vi vill samla denna kompetens i Novarum Talarförmedling och vara den förmedlande länken mellan tillgång och efterfrågan.

IDÉGIVARE OCH KREATÖR BAKOM NOVARUM
...är Sten-Ove Eriksson och företaget TACTIC AB. Sten-Ove är en utvecklare, ser möjligheter där många ser problem och svårigheter. Han har erfarenhet av lednings-, personal-, ekonomi-, utbildnings- och utvecklingsarbete, både i näringsliv samt i offentlig och i ideell verksamhet.
Av de senaste dryga 40 åren har Sten-Ove ägnat mer än 35 år åt företagande i någon form. Han är en entreprenör, som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra. Har, de senaste åren, arbetat med företags- och affärsidéutveckling, med frågor som Vision, Affärsidé, Mål, Aktiviteter och Strategi, Policy och Värderingar, SWOT, USP, Attraktionskraft etc. Sten-Ove har tidigare även jobbat ideellt som coach inom idrotten.

Liselotte Lättman äger och driver verksamheten sedan maj 2018.