Roland "Tigern" Ericsson

Konsten att skapa mer arbetsglädje

En föreläsning och introduktion till lösningsfokuserat arbetssätt. Du får en översiktlig bild av vad lösningsfokus är för något. Lösningsinriktat synsätt är ett positivt, enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetens hos grupper och individer. Målsättningen är att deltagarna efter föreläsningen såväl ska ha en allmän inblick i tankesättet, samt få med sig några konkreta verktyg som kan användas. Rolands föreläsningar är fulla av energi, inspiration, glädje, humor och samtidigt allvar, eftertanke och kunskap. Roland är en uppskattad föreläsare, han anpassar alltid upplägget tillsammans med uppdragsgivaren.

Några andra exempel på Rolands föreläsningar och workshops.

• Tur eller Otur – Tur är ingen slump!

• Konsten att se nya möjligheter

• Coachande Ledarskap

• Stresshantering genom Mental träning

• Teambuilding och Teamutveckling   

Programmet kan genomföras antingen med en helt ny sammansatt grupp, där man vill ha en bra start tillsammans och lära känna varandra bättre. Eller med befintliga arbetsgrupper, där spelreglerna och målen redan är satta. men samarbetet på vägen dit behöver förbättras. Vi varvar korta teorier med roliga samarbetsövningar och gruppdiskussion både utomhus och inomhus.

 

Roland Ericsson är kanske mer känd som "Tigern" f d proffsboxare. Idag arbetar han som coach, inspiratör och konstnär. Han har under de senaste 22 åren arbetat med att utveckla personalgrupper, ledare och organisationer inom näringsliv, skola och idrott. Han föreläser, coachar och leder processer inom personlig utveckling, teamutveckling, ledarskap, mental träning kreativitet och nytänkande där deltagarna själva blir aktiva.