Rickard Persson

Att vinna och förlora

Om en sjuttonårig kille som gick över gränsen, en kul grej som förändrade allt inom loppet av några få sekunder. Om att förlora allt men att vinna tillbaka något mycket större. Om att resa sig upp ur det mörka och uppgivna. Och om vad vi verkligen kan åstadkomma om vi väljer att lära oss i våra misslyckanden och svåra stunder.

Rickard beskriver hur målet och vägen är detsamma och kanske också något vi glömmer i dagens enorma konkurrens och tävlan. Man ska lyckas och att misslyckas eller förlora är naturligtvis oönskat, men vad vi glömmer är att på vägen till att lyckas kommer vi med all säkerhet att misslyckas. Vad som avgör hur utgången blir är huruvida du ger upp eller inte, att sluta försöka och att intala sig själv att det inte går är lätt. Men om du tror att du misslyckats är det endast för att du gett upp för tidigt.

Fastän Rickard Persson inte ser, utmanar han oss att skåda längre än vad våra ögon normalt tillåter oss. I sina föreläsningar blandar Rickard humor med allvar då han, utifrån det han upplevt, visar på hur vi kan lära oss att skapa möjligheter utifrån de förutsättningar vi faktiskt har. För att uppnå våra mål och lyckas med det vi vill måste det inte alltid gå till som vi först tänkt oss.

Vi inspireras till att se längre än vad vi vanligen föreställer oss och blir ledda till våra inneboende förmågor. Med sig själv som exempel och sin berättelse guidar Rickard oss till självmedvetenhet och till kunskap om hur vi kan fortsätta framåt även om målet tycks vara förlorat.

https://www.youtube.com/watch?v=6teDmvCcjk4